Іслам і знання

Modern Technology
На цьому малюнку показаний один з аспектів но новітніх технологій. Досягнення сучасної науки були б неможливими без того впливу, який справила ісламська цивілізація.

Іслам заохочує людину до здобуття благих знань, до їх розповсюдження і розцінює це як один з найбільш важливих шляхів досягнення раю. Іслам також застерігає від невігластва і ліні.

Аллах говорить:

(Аллах дарує перевагу тим серед вас, які увірували і тим, яким дано знання. І Аллах знає те, що ви робите.). (58:11)

Пророк Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) сказав:

Якщо хто-небудь [щиро, заради Аллаха] ступить на шлях пошуку [і набуття] знань, то Аллах допомогою цього полегшить йому шлях, що веде до Раю. (Абу Дауд)

Іслам забороняє необгрунтоване приховування знань, бо вони є надбанням всіх мусульман. Пророк говорив:

«Той, хто приховав знання, буде загнузданий в Судний день удилами з вогню». (Ібн Хіббан)

Іслам відводить вченим, особливо вченим богословам, особливе, почесне місце і наказує мусульманам ставитися до них з належною повагою.

Аллах говорить:

(Воістину, бояться Аллаха серед Його рабів тільки наділені знанням!) (35:28).

Пророк вчив своїх сподвижників: «Не є моїм послідовником той, хто не виявляє поваги до старших, не ставиться милосердно до молодших, і не віддає належного вченим» (Ахмад)

«Воістину, вчені – спадкоємці пророків ...» (Абу Дауд)