Calităţile distinctive şi privilegiile Islamului

Muslims Islam Mosque Prayer

Deoarece Islamul este ultima Religie, are calităţi şi privilegii care o fac potrivită pentru toate timpurile şi locurile.

Islamul este ultima Religie Divină revelată omului.

Islamul recunoaşte revelaţiile Divine anterioare. Pe de altă parte, evreii nu îl recunosc pe Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) iar creştinii nu îl recunosc pe Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) , dar musulmanii îi recunosc pe Moise, Isus şi toţi ceilalţi profeţi (Pacea lui Allah fie asupra lor!).

În Islam, oamenii au o relaţie cu Domnul lor în toate aspectele şi circumstanţe.

Islamul este singura Religie care nu a fost denaturată sau modificată.

Harry G. Dorman a spus.

”Coranul este Revelaţia literală a lui Dumnezeu, transmis lui Mohammed de către Gavriil, perfectă în fiecare literă. Este un miracol mereu prezent, martor fiind Mohammed, Profetul lui Dumnezeu. Calitatea ei miraculoasă se află parţial în stilul său, atât de perfect, încât nici omul şi nici djinnii nu ar putea produce un singur capitol pentru a se compara cu cel mai mic capitol al ei, şi parţial în conţinutul învăţăturilor sale, profeţiilor despre viitor, informaţiilor corecte uimitoare, pe care un analfabet precum Mohammed nu ar fi putut să le adune singur.”(Pentru înţelegerea Islamului, p. 3)

Islamul este Religia care cuprinde toate aspectele materiale şi spirituale ale vieţii. Nu neglijează nici cel mai mic lucru din viaţa unui musulman.

Abdur-Rahman ibn Zaid a spus că i-a fost spus lui Salman.

”«Profetul vostru v-a învăţat totul, chiar şi cum să vă faceţi nevoile?» Salman a spus.
«Desigur, ne-a interzis să fim în direcţia Qiblei în timp ce facem nevoile, să ne spălăm cu mâna dreaptă, să folosim mai puţin de trei pietre, sau să folosim oase sau bălegar (pentru curăţire).»” (relatat de Muslim).

W. Thomas Arnold a spus.

”Simţul dreptăţii este unul dintre cele mai frumoase idealuri ale Islamului, pentru că aşa cum am citit în Coran, găsesc acele principii dinamice ale vieţii, nu mistice, ci etica concretă potrivită pentru desfăşurarea vieţii de zi cu zi a întregii lumi..

Islamul satisface nevoile spirituale şi pe cele ale corpului uman, în echilibru.

Această copie a Nobilului Coran a fost scris cu aur lichid pe un papirus, fapt care demonstrează că musulmanii erau preocupaţi de conservarea Coranului cel Glorios
Această copie a Nobilului Coran a fost scris cu aur lichid pe un papirus, fapt care demonstrează că musulmanii erau preocupaţi de conservarea Coranului cel Glorios.

Prinţul Charles a declarat.

”Islamul ne poate învăţa astăzi o modalitate de a înţelege şi de a trăi în lumea în care creştinismul în sine este mai sărac, pentru că a pierdut. Islamul refuză să separe omul de natură, religia de ştiinţă, spiritul de materie..

Islamul nu intră în conflict cu intelectul uman sau predispoziţiile sale naturale.

Islamul este Religia pentru întreaga omenire, indiferent de educaţia şi timpul sau locul ei. Acest lucru este în contrast cu religiile anterioare care au fost transmise anumitor persoane, la un moment dat. De exemplu, dacă o persoană dorea să devină evreu, el nu trebuia să se nască evreu. Isus (Pacea fie asupra sa!) a spus despre creştinism.

”Am fost trimis la oile pierdute ale Copiilor lui Israel. Islamul este o Religie universală, care se potriveşte tuturor oamenilor din toate timpurile, indiferent de rasă sau limbă..

Acesta este Cuvântul lui Allah.

(Şi Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, însă cei mai mulţi dintre oameni nu ştiu.) [Coran, 34:28].

În acest verset, Allah Preaînaltul îi comanda Profetului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să cheme deschis la Islam, aşa că a chemat oamenii săi să Îl adore numai pe Allah Unicul, şi să lase deoparte toţi idolii falşi. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost rănit de oamenii săi, dar a rămas neclintit şi îndurător. A trimis scrisori regilor din timpul său şi i-a chemat la Islam. Printre cei cărora le-a scris, au fost împăratul Romei, Persiei, Abissiniei. Dacă Mesajul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu ar fi fost unul universal, el nu i-ar fi chemat pe conducătorii diferitelor regate din apropierea Saudiei să accepte Islamul. Acest lucru ar fi deschis eventual un front cu adversarii care erau mai numerici mai bine echipaţi militar. De ce ar îndrăzni să facă aşa ceva dacă nu ar fi fost un mesaj Divin, de la Allah Preaînaltul, care a fost ordonat să fie transmis întregii omeniri.

Letter To the Negus, King of Abyssinia
Traducere: Încep în numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător. De la Mohammed ibn Abdullah, Mesagerul lui Allah, către Negus, regele Abissiniei. Pacea fie asupra celor care urmează Calea cea Dreaptă. Sunt recunoscător în faţa lui Allah, nu există altă divinitate cu excepţia Lui, şi mărturisesc că Isus, fiul Mariei, nu este altceva decât un spirit creat de Allah, prin Cuvântul Său (El a spus «Fii!» şi Isus a fost), pe care L-a insuflat Mariei, Fecioara, cea pură, cea curată, şi astfel ea a rămas însărcinată cu Isus. Allah l-a creat şi pe el la fel cum l-a creat pe Adam, cu Propriile Sale Mâini. Îţi cer să îl adori doar pe Allah, Unicul, şi să nu îi asociezi Lui nici un partener, şi (îţi cer) să i te supui numai Lui, să crezi în mine şi în ceea ce mi-a fost revelat mie, deoarece eu sunt Mesagerul lui Allah. Te invit pe tine şi pe poporul tău să-L adoraţi doar pe Allah Preaînaltul. Mărturisesc că am transmis Mesajul. Îţi cer să mă asculţi şi să îmi urmezi sfatul. Pacea fie asupra celor care urmează Calea cea Dreaptă.

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus.

”Acest lucru (Religia Islamică) va deveni clar precum noaptea şi ziua. Fiecare persoană dintr-un oraş sau din deşert va ştii despre această Religie, prin putere sau dizgraţie. Puterea prin care Islamul este onorat şi dizgraţia prin care Allah necinsteşte necredinţa.” (relatat de Ahmad).
Letter To Heraclius the Emperor of Rome
Traducere: Încep în numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător. De la Mohammed ibn Abdullah, Mesagerul lui Allah, către Muqawqas, conducătorul creştinilor din Egipt. Pacea fie asupra celui care urmează ghidarea. Te chem la Islam. Acceptă Islamul şi te vei afla în siguranţă. Allah îţi va oferi răsplată dublă pentru aceasta. Dacă abandonezi Mesajul lui Allah, vei fi împovărat cu păcatele tuturor celor care te urmează, care spune: (Spune:«O, voi oameni ai Scripturii, veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi: să nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu nimic, să nu ne luăm unii pe alţii drept dumnezei, în afară de Allah. Apoi, dacă ei vă vor întoarce spatele, spuneţi-[le]: Mărturisiţi [cel puţin] că noi suntem supuşi.») [Coran, 3:64].
Letter To Moqoqas the Ruler of the Christians in Egypt
Traducere: Încep în numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător. De la Mohammed ibn Abdullah, Mesagerul lui Allah, către Heraclius, împăratul Romei. Pacea fie asupra celui care urmează ghidarea. Te chem la Islam. Acceptă Islamul şi te vei afla în siguranţă. Allah îţi va oferi răsplată dublă pentru aceasta. Dacă abandonezi Mesajul lui Allah, vei fi împovărat cu păcatele tuturor celor care te urmează, care spune.
(Spune:«O, voi oameni ai Scripturii, veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi: să nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu nimic, să nu ne luăm unii pe alţii drept dumnezei, în afară de Allah. Apoi, dacă ei vă vor întoarce spatele, spuneţi-[le]: Mărturisiţi [cel puţin] că noi suntem supuşi.») [3:64].
(Heaclius a fost împăratul Imperiului Bizantin [610 - 641], care a capturat Siria, Palestina şi Egiptul de la Imperiul Persan [613 - 628])