Cine este Mesagerul Islamului?

Scrisoare Muhammad în arabă scris pe o ușă
Scrisoare Muhammad în arabă scris pe o ușă

El este Abul-Qasim, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fiul lui Abdullah, fiul lui Abdul Muttalib, fiul lui Hashim. El făcea parte din tribul Quraish, a cărui origine merge înapoi până la Adnan, unul dintre fiii lui Ismail (Ishmael), Profetul lui Allah. Ismail era fiul lui Ibrahim (Avraam), care a fost Mesager al lui Allah (Pacea lui Allah fie asupra sa!).

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a născut în jurul anului 570, în sfântul oraş Mecca. Acesta era centrul comercial al întregii Peninsule Arabe, deoarece găzduia Sfânta Casă, Ka’bah, care a fost construită de către Avraam şi fiul său, Ismail (Pacea lui Allah fie asupra lor!).

Chiar şi înainte de primirea revelaţiei Divine, el a fost cunoscut drept „Cel demn de încredere”, iar oamenii aveau o aşa de mare încredere în Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) încât îi încredinţau averile atunci când trebuiau să plece într-o călătorie. De asemenea, era cunoscut sub numele de „Cel sincer”, deoarece niciodată nu a minţit şi şi-a respectat întotdeauna angajamentele. De asemenea, el dorea tot ceea ce era mai bun pentru ceilalţi.

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a primit revelaţia Divină la vârsta de 40 de ani şi, după ce îngerul Gavriil (Pacea lui Allah fie asupra sa!) i-a cerut să citească, el a mers acasă la soţia sa Khadijah (Allah să fie mulţumit de ea!), cerându-i să-l acopere şi spunându-i, în acelaşi timp, cu inima tremurândă:

«Mă tem că mi s-ar putea întâmpla ceva.» Khadija i-a răspuns: «Niciodată! Pe Allah, Allah nu te va lăsa în ruşine, căci tu păstrezi relaţiile cu rudele, spui adevărul, ajuţi săracii şi nevoiaşii serveşti oaspeţii cu generozitate, îi ajuţi pe cei aflaţi la nevoie ţi pe oamenii loviţi de calamităţi.» (relatat de Bukhari)

El a rămas în Mecca timp de treisprezece ani, perioadă în care le-a cerut oamenilor să creadă în Unicitatea lui Allah Preaînaltul. Apoi, a emigrat la Medina, chemându-i pe locuitori la Islam, fapt acceptat de majoritatea dintre ei. După aceea, Allah Atotputernicul i-a revelat Mesagerului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) legislaţia Islamică, ce s-a păstrat până în zilele noastre.

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors la Mecca, pe care a cucerit-o la opt ani după migrarea sa şi a murit la vârsta de 63 de ani, după ce Allah Preaînaltul i-a revelat întregul Coran. Legislaţia şi Religia erau acum complete, iar majoritatea naţiunilor arabe au acceptat Islamul.

Ce se spune despre Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)?

George Bernard Show în Islamul genuin a afirmat:

Întotdeauna am considerat religia lui Mohammed ca fiind cea mai mare, datorită minunatei sale vitalităţi. Este singura religie care pare să posede capacitatea de a asimila toate fazele schimbătoare ale existenţei umane, prezentând interes indiferent de perioada istorică. Am făcut o profeţie cu privire la credinţa lui Mohammed, că va fi acceptată mâine aşa cum începe să fie acceptată astăzi în întreaga Europă. Clericii medievali, posibil din cauza ignoranţei şi a bigotismului, au colorat Islamul cu cele mai întunecate culori. De fapt, ei erau învăţaţi să urască în acelaşi timp atât pe omul Mohammed, cât şi religia sa. Pentru ei, Mohammed era un antichrist. L-am studiat pe acest minunat om şi, în opinia mea, este departe de ceea ce se numeşte antichrist şi ar trebui numit un Salvator al Umanităţii.

Annie Besant în Viaţa şi învăţăturile lui Mohammed a spus:

Este imposibil pentru oricine care studiază viaţa şi caracterul marelui Profet al Arabiei, care cunoaşte felul în care acesta a trăit şi a gândit, să simtă altceva decât respect pentru măreţul Profet, unul dintre cei mai măreţi Mesageri ai Supremului Dumnezeu. Şi deşi ceea ce eu vă spun poate fi familiar pentru mulţi dintre voi, pentru mine, de fiecare când recitesc date despre el, simt un nou fel de admiraţie, un nou tip de respect pentru măreţul profesor arab.