Ce este Coranul cel Glorios?

A decorated Quran cover

Coranul cel Glorios reprezintă legislaţia musulmanilor, din care derivă toate învăţăturile care organizează atât viaţa lor religioasă, cât şi pe cea lumească. El se diferenţiază de toate celelalte Cărţi Divine prin următoarele lucruri:

Este ultima Carte Divină revelată, fapt pentru care Allah Preaînaltul a promis să o apere de orice fel de schimbare care ar putea să apară.

Allah Preaslăvitul spune în Coranul cel Glorios:

Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori! [Coran, 15:9].

Coranul cel Nobil cuprinde toate legile după care se ghidează societatea şi garantează fericirea în cazul în care învăţăturile sunt aplicate conform acestuia.

Coranul cel Glorios a adunat la un loc poveştile Profeţilor şi Mesagerilor lui Allah, cu tot ceea ce s-a petrecut între ei şi oamenii la care au fost trimişi cu Mesajul, începând cu cea a lui Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi ajungând până la cea a lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Este Cartea revelată întregii omeniri, astfel încât aceasta să trăiască o viaţă plină de pace şi de linişte şi, totodată, pentru a o scoate afară din întunericul perioadei de ignoranţă în care se găsea, precum şi aducerea ei la lumina Islamului.

Recitarea, memorarea şi învăţarea lui reprezintă acte de adorare a lui Allah Preaînaltul.

Ce se spune despre Coranul cel Nobil?

Maurice Bucaille a spus în cartea sa, Coranul şi ştiinţa modernă:

O examinare total obiectivă asupra lui (a Coranului), privit în lumina ştiinţei moderne, ne va conduce la recunoaşterea unei armonii între acestea două, ceea ce a fost deja remarcat cu diferite alte ocazii. Acest fapt ne face să credem că este de neconceput ca un om aparţinând timpurilor în care a trăit Mohammed să fie autorul unor astfel de afirmaţii, bazândune pe cunoştinţele existente în acea perioadă. Astfel de consideraţii plasează Coranul la locul său unic şi îi forţează pe oamenii de ştiinţă imparţiali să admită faptul că nu există niciun fel de explicaţie care solicită numai raţionamentul materialist.