Ce este Islamul?

Islamul înseamnă supunere totală faţă de Allah Preaînaltul, Creatorul tuturor lucrurilor (monoteism), supunerea numai faţă de El, Unicul, şi a nu Îi asocia Lui niciun fel de partener, rival sau mijlocitor. Este Religia toleranţei şi a păcii.

Allah Gloriosul spune în Coranul cel Nobil:

Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea [Coran, 2:185]

Islamul este Religia prin care se găseşte mulţumirea sufletească şi pacea spirituală.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

Pe cei care cred şi ale căror inimi sunt liniştite întru pomenirea lui Allah, căci prin pomenirea lui Allah se liniştesc inimile. [Coran, 13:28]

Islamul este Religia milei şi a compasiunii.

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Cel Milostiv arată milă celor care sunt milostivi. Aşadar, arătaţi milă celor de pe Pământ, pentru ca să primiţi milă din partea Celui aflat deasupra cerurilor. (relatat de Tirmidhi ).(Toate numele menţionate după cuvintele Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt nume ale unor învăţaţi care au cules spusele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de la companionii săi şi le-au strâns în cărţi.)

Islamul este o Religie a dragostei şi a iubirii binelui pentru alţii.

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Cei mai iubiţi oameni în faţa lui Allah sunt cei care doresc ceea ce este mai bine pentru alţii. (Tabarani)

Islamul este o Religie care nu cunoaşte niciun fel de confuzie sau ambiguitate.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

Şi nu am trimis mai înainte de tine decât numai bărbaţi, cărora Noi le-am pogorât revelaţii. Întrebaţi-i pe oamenii pricepuţi în cărţi, dacă voi nu ştiţi. [Coran, 16:43]

Islamul este o Religie unitară, deoarece se adresează direct omenirii ca întreg şi nu doar unei anumite rase sau unor oameni în mod special.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

Şi Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, însă cei mai mulţi dintre oameni nu ştiu. [Coran, 34:28]

Islamul este Religia care şterge toate păcatele trecute.

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Islamul şterge toate păcatele comise înainte de a intra în această Religie. (relatat de Muslim)

Islamul este Religia completă şi perfectă, care completează toate celelalte revelaţii.


Figura reprezintă imaginea uşii Ka’bei. Aceasta este făcută din aur pur, ca semn de respect pentru ceea ce reprezintă Ka’bah. Se deschide o singură dată pe an, când este spălată pentru Hajj şi acoperită cu Kishwah (acoperământ).

De asemenea, este ultima Religie.

Allah Preamăreţul spune în Coranul cel Sfânt:

În ziua aceasta, am desăvârşit Religia voastră şi am împlinit harul Meu asupra voastră şi am încuviinţat Islamul ca Religie pentru voi! [Coran, 5:3]

Islamul cuprinde un anumit număr de acte de adorare, dintre care unele sunt verbale, altele fizice, iar altele sunt interioare. Toate aceste acte de adorare joacă un rol deosebit de important atât în definirea modului de a fi al cuiva şi în purificarea sufletului său, cât şi în menţinerea integrităţii şi unităţii societăţii musulmane.

Ce se spune despre Islam?

W. Montgomery Watt în cartea sa – Ce este Islamul? – a spus:

Prejudecata este doar una dintre multele dificultăţi pe care un student musulman le întâmpină atunci când vine să studieze în Europa sau America. De îndată ce începe să descrie Islamul ca fiind «Religia Coranului» sau ca «Religia a patru sute de milioane de musulmani din ziua de azi», introduce un tip nou, care nu se încadrează în categoria de «religie».
Însă, ce anume înseamnă termenul de «religie» pentru occidentali? În cel mai bun caz, pentru omul obişnuit aceasta înseamnă a petrece o oră sau două în zilele de duminică în anumite practici care-i oferă un anumit suport şi o anumită putere pentru a putea înfrunta problemele cotidiene şi să menţină standardele unei decenţe sexuale; acest tip de persoană are de a face puţin sau chiar deloc cu comerţul, economia, politica sau relaţiile industriale. În cel mai rău caz, se favorizează o atitudine de complezenţă pentru indivizii mai prosperi din punct de vedere financiar sau a anumitor rase.
Europenii pot chiar să privească religia ca pe un drog dezvoltat de către exploatatorii oamenilor de rând, pentru a îi subjuga pe aceştia. Câtă diferenţă între această viziune şi perspectiva musulmană asupra religiei, fapt exprimat prin versetul, care spune:
[Unica] religie acceptată de Allah este Islamul! [Coran, 3:19]
Cuvântul din arabă tradus ca şi «religie» este Diin, care face referire la viaţă în general. Aceasta nu este o chestiune privată care face referire doar la anumite persoane, atingând numai problemele şi aspectele care se regăsesc în interiorul vieţii lor, ci la ceva care este în acelaşi timp public şi privat, ceva care cuprinde întreaga structură a societăţii, într-un mod de care oamenii sunt conştienţi. Este în acelaşi timp o dogmă teologică, o formă de adorare, o teorie politică şi un cod detaliat de conduită, incluzând şi lucruri pe care europenii le-ar considera ca făcând referire la igienă sau la etichetă.(W. Montgomery Watt este un orientalist scoţian.)