Izvorul de apă ZamZam

Izvorul de apă ZamZam
Izvorul de apă ZamZam este situat la 21 de metri distanţă de Ka’bah. Ea a fost săpată direct cu mâna şi are aproximativ 30 de metri adâncime, cu un diametru interior cuprins între 1.08 şi 2.66 metri.

Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) i-a lăsat pe Hagear şi pe fiul lor, Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!), într-un loc aflat nu departe de Ka’bah de astăzi. El i-a lăsat sub un copac, în locul unde astăzi se află izvorul ZamZam. Nimeni nu locuia în Mecca în acea perioadă şi, cu toate acestea, Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a decis să îi lase acolo, ând cu ei câteva curmale şi cu un mic burduf cu apă. Apoi, el i-a părăsit, îndreptându-se spre casă. Mama lui Ismail l-a urmat şi l-a întrebat:

O, Avraam! Unde pleci? Aici nu se află nicio persoană şi noi nu avem nici apă, nici provizii suficiente.

Ea i-a repetat acest lucru de mai multe ori, însă el nu i-a răspuns. Apoi, l-a întrebat: Allah ţi-a cerut să faci aceasta? El i-a răspuns: Da., la care ea a spus: Atunci El nu ne va lăsa să pierim! Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a mers până ce a ajuns la o trecătoare îngustă a muntelui, de unde abia putea fi zărit de către aceştia. S-a oprit şi s-a îndreptat cu faţa spre Casa cea Sfântă. A înălţat mâinile şi a spus această rugă:

Doamne, eu am aşezat o parte din urmaşii mei într-o vale fără verdeaţă, în apropiere de Casa Ta cea Sfântă. Doamne, pentru a împlini ei Rugăciunea [As-Salat]! Şi fă inimile unor oameni să încline cu dragoste către ei şi dă-le lor din roade spre vieţuire, poate că ei vor fi mulţumitori. [Coran, 14:37].

Hagear a continuat să îl alăpteze pe Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi să bea din apa pe care o aveau. Atunci când apa s-a terminat, ea şi fiul său au fost foarte însetaţi, iar ea îşi privea copilul cum se stingea din cauza setei. De aceea, a mers până la cel mai apropiat munte, care era muntele Safa, şi a privit împrejur, sperând că va putea vedea pe cineva care ar putea să îi ajute, însă, nimeni nu era împrejur. Apoi a coborât în vale, alergând, şi a mers până când a ajuns la un alt munte, Marwa, uitându-se atent împrejur, sperând să vadă pe cineva care să îi ajute, însă nu era nimeni. Ea a repetat acest lucru de şapte ori.

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Aceasta este originea ritualului de Sa’y (a merge şi a alerga) între munţii Safa şi Marwa. Atunci când a ajuns la Marwa (pentru ultima oară) a auzit o voce. Atunci a spus: Nu sufla o vorbă!», referindu-se la ea însăşi. Apoi a încercat să asculte cu mare atenţie şi a auzit din nou. Ea a spus: «Te-am auzit (oricine-ai fi), însă ai tu oare vreun sprijin pentru mine? Deodată, a văzut un Înger, aleihi sallam, la fântâna ZamZam-ului, săpând în pământ cu călcâiul – sau cu aripile sale – până ce apa a ţâşnit din acel loc. Ea a început să facă un fel de bazin în jurul izvorului, folosindu-şi mâinile în acest scop. Şi-a umplut apoi burduful cu apă. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai adăugat: Fie ca Allah să trimită binecuvântarea Sa asupra mamei lui Ismail. Dacă ar fi lăsat ea apa ZamZam-ului să curgă (sau a spus: Dacă nu ar fi strâns apa), atunci ZamZam-ul ar fi fost o apă curgătoare.” (relatat de Bukhari).