Locul lui Ibrahim (Avraam)

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Locul lui Ibrahim
Locul lui Ibrahim – Una dintre minunile Profetului Avraam (Pacea lui Allah fie asupra Sa!) este aceea că piatra a rezistat şi a rămas întreagă, chiar dacă s-a înmuiat şi picioarele s-au scufundat în ea. Până astăzi, se pot vedea încă urmele picioarelor lui Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!)
Colţul (yemenit) şi locul lui Ibrahim sunt două pietre preţioase coborâte din Jannah (Grădinile Paradisului) şi dacă Allah nu le-ar fi oprit lumina, ele ar fi luminat tot ceea ce se află între Est şi Vest. (relatat de Ibn Hibban).

Locul lui Ibrahim reprezintă piatra pe care Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a stat aşezat atunci când construia Ka’bah. Fiul său, Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!), l-a ajutat la construirea Sfântului Sanctuar, dându-i tatălui său pietrele necesare construirii Ka’bei.

În timp ce Profetul Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) aşeza piatră după piatră, urmele picioarelor sale s-au imprimat în piatra pe care el se sprijinea pentru a termina construcţia. Atât el, cât şi fiul său, construiau rugânduse lui Allah Preaînaltul: O, Allah, acceptă de la noi aceasta, deoarece tu eşti Atoateştiutor şi Atotputernic.

Urmele picioarelor Profetului Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) sunt vizibile până în zilele noastre, aflate în apropierea Ka’abei. Allah Preaînaltul le-a cerut musulmanilor care fac Hajj să se oprească şi să se roage în acest loc, spunând:

Şi am făcut Noi Casa ca loc de revenire pentru oameni şi refugiu şi [am zis]: Ţineţi locul lui Avraam ca loc de Rugăciune! şi am încheiat cu Avraam şi Ismail legământ [cerându-le]:

Curăţaţi Casa Mea pentru cei care o înconjoară şi cei care se retrag pioşi în Ea şi cei care fac Rugăciunea şi se prosternează! [Coran, 2:125].