As-Safa şi Al-Marwa

As-Safa şi Al-Marwa diagram
As-Safa şi Al-Marwa

Aceste locuri reprezintă cei doi munţi pe care mama lui Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!) i-a străbătut, alergând, căutând ajutor, provizii şi apă. În timpul Hajj-ului, oamenii parcurg distanţa între aceste două locuri, urmând Sunnah Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), adică ceea ce el a spus, a făcut sau cu care a fost de acord.

Distanţa dintre Safa şi Marwa este de aproximativ 450 de metri, iar musulmanii parcurg aceasta de şapte ori. Astfel, distanţa pe care musulmanii o parcurg este de aproximativ 3.15 kilometri.