Peştera Hira

Kabah

Este locul în care Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să petreacă o lungă perioadă de timp, înainte de primirea Revelaţiei Divine. Îngerul Gavriil (Pacea lui Allah fie asupra Sa!) i-a adus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) prima revelaţie în momentul în care acesta se afla la peştera Hira. Musulmanii nu trebuie să meargă la acest loc, urmând exemplul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care, odată ce a primit Revelaţia, nu s-a mai întors niciodată acolo.

Kabah

Muntele Alnour, care cuprinde peştera Hira şi unde Îngerul Gavriil (Pacea lui Allah fie asupra sa!) i-a adus prima Revelaţie Divină Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Muntele Alnour este unul dintre munţii aflaţi în Mecca (Faran) şi este menţionat şi în Tora, în capitolul 23, versetul numărul 2.