Al-Jamarat

Al-Jamarat

Acestea reprezintă locurile în care Satana (Şeitan) s-a apropiat de Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) atunci când acesta i-a lăsat în pustiu pe soţia şi pe fiul său în apropiere de Mecca, cu scopul de a-l determina să ezite şi să nu facă ceea ce Allah Preaînaltul i-a poruncit. Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a luat câteva pietricele şi le-a aruncat înspre Satana. În timpul Hajj-ului, musulmanii aruncă cu pietricele în direcţia acestor stâlpi, în conformitate cu Sunnah părintelui omenirii, Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!). Ei îl declară, astfel, pe Satana drept inamicul lor, căruia trebuie să i se reziste, indiferent de tentaţii, supunându-se astfel, lui Allah Preaînaltul şi oprindu-se de la cele interzise.

Sunt trei Jamarat în Mina: Jamarat Aqabah, Jamarat Wusta şi Jamarat-Sughra. Distanţa dintre Jamarat-Sughra şi Jamarat Wusta este de 150 de metri, iar distanţa dintre Jamarat Aqabah şi Jamarat Wusta este de 225 metri.