Cuvânt înainte

În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător

Toată lauda I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii!

Această carte încearcă să explice, pe scurt, ultima Religie Divină (Cuvântul tradus aici cu termenul de „religie”, provine din cuvântul arab «diin», care face referire la un mod de viaţă, atât la unul privat, cât şi la unul public. Acest termen este unul cuprinzător, însemnând în acelaşi timp acte de adorare, practici sociale, ca şi un întreg cod de conduită, incluzând igiena personală şi chiar problemele care ţin de eticheta socială.), care vine să completeze toate celelalte religii existente înainte. Conform ultimelor cercetări amănunţite, Islamul este Religia a milioane de persoane, răspândite în întreaga lume. Oamenii au acceptat această Religie într-un număr mare, în ciuda faptului că cei care cheamă la Islam nu au suportul moral şi financiar suficient pentru a face acest lucru. Mai mult decât atât, rar s-a auzit ca o persoană care a acceptat Islamul, a renunţat mai apoi la această credinţă.

În Islam, cunoaşterea şi învăţaţii sunt extrem de apreciaţi şi se bucură de un deosebit prestigiu în societatea musulmană. Coranul cel Nobil nu este o carte de ştiinţă, însă, cu toate acestea, este legea de bază care cuprinde modalităţile în care musulmanii trebuie să se comporte în toate etapele vieţii. În Coranul cel Glorios, sunt menţionate aspecte politice, sociale, economice, morale şi altele, care ghidează omenirea.

Scopul acestei cărţi nu este, însă, acela de a lega orice descoperire ştiinţifică a oamenilor moderni de un verset din Coranul cel Nobil. Cu toate acestea, am menţionat în această carte unele evenimente ştiinţifice pentru a clarifica faptul că în Coranul cel Sfânt există anumite versete care conţin informaţii ştiinţifice exacte, descoperite abia recent de către ştiinţa modernă.

Vă invit pe toţi să citiţi această carte şi să contemplaţi semnele lui Allah Preaînaltul, străduindu-vă să descoperiţi şi să învăţaţi adevărata Religie a lui Allah Preaînaltul.