Versete din Nobilul Coran

(În facerea cerurilor şi a Pământului, în schimbarea nopţii şi zilei, în corăbiile care plutesc pe mări cu ceea ce foloseşte oamenilor, în apa pogorâtă de Allah din cer, cu care a înviat Pământul, după ce a fost mort, şi a răspândit pe el vietăţile, în schimbarea vânturilor şi nourilor supuşi dintre cer şi Pământ sunt cu adevărat semne pentru nişte oameni care pricep.) [Coran, 2:164].
Galaxia şi sistemul sola
Galaxia şi sistemul sola.

Nobilul Coran a fost revelat Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) , care era analfabet; nu ştia nici să scrie şi nici să citească. De asemenea, oamenii care trăiau în acea perioadă erau majoritar analfabeţi. Prin urmare, cum ar putea un astfel de om să realizeze o asemenea Scriptură, care a uimit chiar şi pe cei mai elocvenţi oameni?

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(Spune: «De s-ar aduna oamenii şi djinnii ca să facă [ceva] ca acest Coran, ei nu vor fi în stare să facă [ceva] asemenea lui, chiar dacă îşi vor fi unul altuia ajutor!».) [88 - 17].
AyahAllah Preaînaltul i-a provocat pe oameni să creeze ceva asemănător cu ceea ce El a revelat Profetului Său, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ţineţi minte că cea mai scurtă sură din Coran, Al-Kawthar, conţine numai zece cuvinte.

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi mulţi dintre companionii lui erau neştiutori, iar el le recita versete din Nobilul Coran care vorbeau despre fapte ştiinţifice, pe care abia după 1400 de ani de la revelarea Sfântului Coranului, ştiinţa modernă le-a descoperit cu echipamente avansate.

Thomas Carlyle a spus.

”Un om fals a pus bazele unei religii? Cum, când un om fals nu poate construi nici măcar o casă din cărămizi? Dacă acesta nu ştie cum să facă acest lucru, însă urmează adevăratele proprietăţi ale mortarului, lutului ars şi a altor lucruri folosite pentru construcţia unei case, nu va reuşi să construiască o casă, ci o grămadă de gunoi. Aceasta nu va reuşi să supravieţuiască timp de douăsprezece secole şi să susţină o sută optzeci de milioane de oameni;construcţia va cădea de îndată.”(Eroii, faptele de adorare ale eroilor şi faptele eroice de-a lungul istoriei).