Coranul şi expansiunea Universului

Coranul şi expansiunea Universului

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil.

(Iar cerul l-am înălţat cu puterea Noastră şi Noi îl lărgim. ) [Coran, 51:47].

De asemenea, găsim următoarele în Coranul cel Sfânt.

(În Ziua aceea vom închide Noi cerul, aşa cum se închid sulurile cu scripturi. Aşa cum am făcut Noi prima făptură, o vom face din nou. Aceasta este o promisiune pe care Noi am făcut-o şi pe care o îndeplinim. ) [Coran, 21:104].

De asemenea, mai găsim scris în Coranul cel Glorios.

(În ziua în care pământul va fi schimbat cu un altul, ca şi cerurile, şi ei [oamenii] se vor înfăţişa dinaintea lui Allah Cel Unic, Biruitorul [Al-Wahid, Al-Qahhar].) [Coran, 14:48].

Aceste versete confirmă faptul că Universul în care trăim se află într-o continuă extindere în spaţiu. Dacă ne întoarcem în timp, vom afla că întregul Univers a apărut dintr-un atom primordial sau un ou cosmic. Apoi, acesta a explodat la comanda lui Allah Preaînaltul, transformându-se într-un nor de fum din care au fost create cerurile şi Pământul. Universul se extinde în continuare în spaţiu şi într-un final se va opri, la comanda lui Allah, Atotputernicul. După aceea, Universul se va prăbuşi şi se va transforma încă o dată într-un atom primordial.

Explozia şi formarea lui vor avea loc încă o dată, şi un alt cer, altul decât al nostru, şi un alt Pământ, altul decât al nostru, vor fi formate. Atunci, această lume se va sfârşi şi va începe Lumea de Apoi. Toate aceste etape sunt menţionate în Nobilul Coran. Se constantă că acest fapt, descoperit prin ştiinţa modernă abia în ultima perioadă, a fost menţionat în Coranul cel Glorios, Carte revelată acum mai bine de 1400 de ani! Numai acest lucru singur poate arăta faptul că Nobilul Coran nu poate fi decât Cuvântul lui Allah Preaînaltul şi că Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a primit revelaţia Divină şi i-a învăţat pe oameni aceste lucruri în vremuri în care nimeni nu cunoştea asemenea aspecte. Acestea au fost cunoscute de om după mai multe secole.

Astronomii au descoperit că Universul este într-o continuă mişcare şi că se extinde. Acest lucru a fost descoperit prin studierea galaxiilor îndepărtate şi a corpurilor cereşti. Astronomul american Vesto M. Slipher, care a studia spectrul galaxiilor, a observat că liniile spectrale ale câtorva sisteme din apropiere au fost deplasate spre lungimi de undă mai mari. Această schimbare a lungimilor de undă a arătat că majoritatea galaxiilor s-a îndepărtat de Calea Lactee cu câteva sute de km/s!(V. Slipher, preşedintele societăţii astronomice americane)

Astronautul american Edwin Hubble a confirmat faptul că Universul se află într-o continuă expansiune şi, mai mult, că distanţa dintre galaxii a fost mai mare decât viteza recesiunii şi că viteza recesiunii a fost proporţională cu distanţa sa.(Edwin Hubble (1929), O relaţie între distanţa şi velocitatea radială din nebuloasa extra-galactică, Proc. Nat. Acad. Sci. 15, pp. 168–173)

Expansion of the Universe
Figura ilustrează că distanţele dintre galaxii se află într-o continuă creştere, demonstrând, astfel, că întregul Univers se află în expansiuneι.

Prin aceasta, observăm că învăţaţii care studiau astronomia au afirmat că Universul este într-o continuă expansiune. Aceasta va continua până când gravitatea îşi va pierde puterea de atracţie, iar planetele se vor răspândi în Univers, lucru care va conduce la sfârşitul lumii.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil.

(Când cerul se va despica ~ Şi stele vor cădea. ) [Coran, 82:1 - 2].