Coranul şi formarea norilor şi a ploii

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil.

(El este cel care trimite vânturile ca vestire a îndurării Sale. Apoi, după ce ele ridică nouri grei, îi mânăm Noi spre tărâm mort, şi pogorâm peste el apa şi scoatem cu ea tot felul de roade. Astfel îi vom scoate Noi şi pe morţi; poate că vă va fi aminte!) [Coran, 7:57].

De asemenea, mai spune.

(Şi Noi trimitem vânturile mănoase şi trimitem apă din cer pe care v-o dăm de băut, însă voi nu o puteţi strânge. ) [Coran, 15:22].

Ştiinţa modernă a afirmat ceea ce este menţionat în acest verset din Coranul cel Glorios. Vântul duce particulele de apă care sărate sus în atmosferă, aceste particule care sunt numite „aerosoli”, funcţionează ca o capcană pentru apă şi nori, formează picături prin colectarea în jurul lor a vaporilor de apă. Norii sunt formaţi din vapori de apă care se condensează în jurul cristalelor de sare sau particulelor de praf din aer. Deoarece picăturile de apă în aceşti nori sunt foarte mici (cu un diametru între 0.01 şi 0.02mm), norii sunt suspendaţi în aer şi împrăştiaţi pe cer.(A se vedea: Științele Pământului, Tarbuck, Edward J., Lutgens, Frederick J, pp. 509525-. A se vedea, de asemenea, Meteorologia muntelui, Whiteman, David C., pp. 100 - 116) De aceea, cerul este acoperit cu nori. Particulele de apă care înconjoară cristalele de sare şi praf subţiri şi formează picăturile de ploaie, apoi picăturile devin mai grele decât aerul şi părăsesc norul şi cad în formă de ploaie.

Imagine a atmosferei
Imagine a atmosferei, incluzând norii şi vântu.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(Nu ai văzut tu că Allah mână norii, apoi îi împreună pe ei, apoi îi face grămadă şi apoi vezi tu ploaia ivindu-se din ei? Şi El face să coboare din cer, din munţii lui, grindină şi loveşte cu ea pe cine voieşte El şi o îndepărtează de la cine voieşte El. Iar scăpărarea fulgerului Său aproape că răpeşte vederea. ) [Coran, 24:43].
Un nor cumulonimbus
Un nor cumulonimbus. Imaginea a fost realizată prin intermediul unui satelit al NASA. Este ca şi cum o mână invizibilă ar împinge norul spre convergenţă9.

Norii de ploaie sunt formaţi şi modelaţi în funcţie de sistem şi etape. Etapele de formare ale tipurilor norilor de ploaie sunt.

Prima etapă: fiind purtaţi de vânt: Norii sunt purtaţi, însemnând că plutesc duşi de vânt.

A doua etapă: împreunarea: Apoi, norii mici sunt purtaţi de vânt, unindu-se şi formând un nor mai mare.

A treia etapă: stivuirea: Atunci când norii mai mici se unesc, curenţii ascendenţi cresc cu mărimea norului. Curenţii ascendenţi din apropierea centrului norului sunt mai puternici decât cei din apropierea marginilor. Aceşti curenţi ascendenţi determină norul să crească vertical, astfel încât norul este prins sus. Această creştere verticală determină corpul norului să se strecoare în regiunile mai reci ale atmosferei, unde picăturile de apă şi grindină se formează şi încep să crească din ce în ce mai mult. Atunci când aceste picături de ploaie şi grindină devin prea grele pentru a fi sprijinite de curenţii ascendenţi, ele încep să cadă, sub formă de ploaie, grindină, etc.

Rain clouds

Un nor devine electric atunci când grindina cade printr-o parte a norului de super-răcire,asemeni unor picături de cristale şi gheaţă. Atunci când picăturile de lichid se ciocnesc cu grindina se congelează în contact şi elibereazî o căldură lentă. Acest lucru păstrează suprafaţa de grindină mai mare decât cea a cristalelor de gheaţă din jur.

Atunci când grindina vine în contact cu un cristal de gheaţă, are loc un fenomen important. Electronii pleacă de la obiectul mai rece spre obiectul mai cald. Prin urmare, grindina se încarcă negativ. Acelaşi efect se produce atunci când picăturile super-răcite vin în contact cu o grindină şi schijele mici de gheaţă încărcate pozitiv se rup. Aceste particule sunt încărcate uşor pozitiv şi apoi sunt transportate la partea superioară a norului de curenţii ascendenţi. Grindina cade în partea de jos a norului, astfel partea de jos a norului devine încărcată negativ. Aceste sarcini negative sunt apoi evacuate drept fulger. Putem concluziona din aceasta faptul că grindina este factorul major în producerea fulgerului.(A se vedea: Atmosfera din Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser, şi Hans A. Panofsky, p. 269. De asemenea, a se vedea: Elemente de meteorologie, Miller și Thompson, pp. 141 - 142. De asemenea, a se vedea: Ştiinţele Pământului astăzi, Murphy, Brendan, Nance, Damian. p. 346.9)

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(Şi-L preamăreşte tunetul aducându-I laudă, şi Îngerii, cu teamă de El. Şi El trimite trăsnetele cu care loveşte pe cine voieşte, pe când ei se ceartă asupra lui Allah, în vreme ce El este de temut pentru puterea Sa. ) [Coran, 13:13].
Model for forked lighting
Imaginea reprezintă un fulger puternic. a) Încărcătura negativă se concentrează în partea de jos a norului, devenind suficient de puternică pentru a depăşi bariera aerului, devenind un adevărat „lider” care se îndreaptă spre Pământ. b) Un flux ascendent de sarcini pozitive constituie motivul unor puncte energetice ridicate pe pământ. c) Fluxul descendent al sarcinilor negative se întâlneşte cu fluxul ascendent al sarcinilor pozitive, precum şi cu o puternică descărcare electrică, care transportă sarcinile pozitive în nor.