Coranul şi corpurile cereşti

Galaxia Whirlpool
Galaxia Whirlpool (cunoscută şi sub numele de Messier 51, M51 sau NGC 5194), reprezentând o deosebit de mare spirală formată de galaxii, situată la o distanţă de aproximativ 23 de milioane de ani lumină în interiorul constelaţiilor.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil.

(Allah este Cel care a înălţat cerurile fără stâlpi pe care să-i vedeţi, iar apoi s-a aşezat pe Tron şi a supus soarele şi luna, fiecare urmându-şi cursul său până la un termen hotărât. El orânduieşte lucrul şi tâlcuieşte semnele în amănunţime, poate că voi veţi fi încrezători în întâlnirea cu Domnul vostru. ) [Coran, 13:2].

Studiile moderne de astăzi arată faptul că întreaga materie, ca şi componentele acesteia şi corpurile cereşti conţin o mare energie. Allah Preaînaltul le poate distruge şi le poate recrea. Oamenii de ştiinţă au descoperit diferite forme puternice de energie, care plutesc între cer şi pe Pământ. Aceste energii sunt.

Energia nucleară puternică: Aceasta ţine particulele subatomice împreună, în aceasta fiind incluşi protonii, electronii şi neutronii.

Energia nucleară slabă: Aceasta determină anumite forme specifice de descompunere radioactivă(Oricare dintre clasele de particule, cum ar fi fotonică, pionul sau particulele alfa, care au spinul zero sau integral şi se supune normelor statistice care să permită un număr nelimitat de particule identice să ocupe aceeaşi stare cuantică).

Energia electromagnetică: Aceasta este energia care leagă atomii în interiorul materiei, şi care, de asemenea, oferă fiecăruia trăsături specifice.

Gravitaţia: Aceasta este cea mai slabă formă de energie pe care o cunoaştem, dar, pe termen lung, este o formă esenţială de energie, deoarece păstrează toate corpurile cereşti în poziţia respectivă(Dr. Zaghlul El-Naggar, As-Samaa (Cerul)).

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(El este acela care a creat noaptea şi ziua, soarele şi luna; şi fiecare pluteşte pe cercul său. ) [Coran, 21:33].

De asemenea, găsim scris în Coranul cel Sfânt.

(Iar Soarele aleargă către un sălaş al lui. Aceasta este rânduiala Celui Atotputernic [şi] Atoateştiutor [Al-›Aziz, Al-›Alim]! ~ Iar pentru Lună am orânduit Noi faze, până ce ea devine ca un ciorchine bătrân de palmier. ~ Nici Soarele nu se cuvine să ajungă Luna, nici noaptea nu poate să o ia înaintea zilei şi toate plutesc pe orbite [proprii]. ) [Coran, 36:38 - 40].

Prin aceste versete, Allah Preaînaltul arată că Soarele se mişcă într-o direcţie specifică. Anterior, se credea că Soarele stă nemişcat. Astrologii şi astronomii de astăzi au afirmat că Soarele se mişcă pe o anumită direcţie. Toate planetele se mişcă în acest sistem solar, ca şi sateliţii. Orbita Pământului este concentrică, la fel ca şi orbitele planetelor.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(Pe cerul cel bine întocmit! ) [Coran, 51:7].

În limba arabă, cuvântul „hubuk” (căi înstelate) are mai multe sensuri.

Perfecţiunea în Creaţie: Astronomii au calculat că sunt două miliarde de galaxii în Univers (cel pe care omul îl cunoaşte) şi aproape şaptezeci de trilioane de stele. Fiecare galaxie variază în mărime, formă, densitate, viteza cu care se mişcă pe axa sa, distanţa ei faţă de noi, distanţa uneia faţă de cealaltă, etapele prin care trece, numărul ei de stele şi viaţa fiecăreia dintre stelele ei.

De asemenea, se referă la un lucru care este perfect combinat şi integrat. Acest număr uluitor de galaxii şi stele, în partea cunoscută a Universului, reprezintă numai 10% din întregul Univers. Trebuie să existe o putere care să le ţină împreună, altfel se vor prăbuşi şi va fi un haos total. Allah Preaînaltul, Care este departe de orice imperfecţiune, a spus.

(Allah ţine cerurile şi Pământul ca să nu se prăbuşească. Iar dacă s-ar prăbuşi, nimeni, după El, nu le-ar mai putea ţine! El este Răbdător [şi] Iertător [Halim, Ghafur]. ) [Coran, 35:41].

Se referă la orbita fiecărui corp ceresc care pluteşte în jurul axei sale. Printre lucrurile care au uimit oamenii de ştiinţă este şi numărul vast al galaxiilor aflate în partea cunoscută a Universului. Acest lucru dovedeşte faptul că Universul se mişcă într-un sistem perfect.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil.

(El este Cel care a făcut Soarele ca o lumină strălucitoare şi Luna ca o lumină şi El i-a orânduit treptele, pentru ca voi să cunoaşteţi numărul anilor şi socotirea [vremii]. Nu le-a făcut Allah pe acestea decât pentru [un scop] adevărat. El desluşeşte semnele pentru oamenii care pricep. ) [Coran, 10:5].

Distincţia perfectă dintre lumina din afara unui corp luminos şi lumina reflectată de Soare către un organism întunecat rece (de exemplu, luna), care este apoi reflectată într-o manieră constantă şi stabilă (pe Pământ), a fost menţionată în Coran cu peste 1400 de ani în urmă! Acest lucru dovedeşte faptul că Nobilul Coran este Revelaţia Divină trimisă de Allah Preaînaltul, care este Cunoscătorul a ceea ce El, Unicul, a creat.