Coranul şi începuturile lumii

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil.

(Allah creează făptura, apoi o face din nou, apoi la El veţi fi aduşi înapoi.) [Coran, 30:11].

Allah Preaînaltul precizează în mod clar în acest verset că El este Cel care a creat şi a făcut să existe din nimic tot ceea ce există în acest Univers. Acest lucru este precizat în Coranul cel Glorios, care este Revelaţia Divină de la Allah Preaînaltul. El, Atotputernicul, descrie începuturile Universului spunând.

Imaginea unei stele care s-a format din materie interstelar
Imaginea unei stele care s-a format din materie interstelar.
([El este] Făcătorul desăvârşit al cerurilor şi al Pământului şi dacă hotărăşte un lucru, El spune doar: «Fii» şi acesta este!) [Coran, 2:117].

Allah cel Glorios ne arată în acest verset că Universul a fost creat din nimic, iar tot ceea ce a avut loc înainte de crearea sa aparţine necunoscutului şi numai Allah Preaînaltul cunoaşte totul. Intelectul uman este incapabil să realizeze şi să înţeleagă natura primei creaţii, pentru că Allah Preaînaltul nu ne-a arătat această cunoaştere. Omul poate produce numai ipoteze şi teorii privind mediul înconjurător şi sistemele sale.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil.

(Eu nu i-am luat ca martori la crearea cerurilor şi a Pământului şi nici la crearea lor înşişi, căci eu nu i-am luat pe cei care te cheamă la rătăcire ca ajutor! ) [Coran, 18:51].

De asemenea, în Coranul cel Nobil găsim.

(Oare nu văd cei care nu cred că cerurile şi Pământul au fost împreună şi că Noi le-am despărţit şi din apă am făcut tot ce este lucru viu? Şi oare tot nu cred ei? ) [Coran, 21:30].
Figura ilustrează expansiunea Universului
Figura ilustrează expansiunea Universului

Acest verset face referire în mod incontestabil la faptul că Allah Preaînaltul a creat Universul dintr-o entitate unitară, iar El este Cel cu Putere peste toate. Apoi, Allah Atotputernicul a ordonat acestei „unice entităţi” să se dividă, iar aceasta s-a divizat, transformându-se într-un nor de fum. Din acest nor de fum, Allah Preaînaltul a creat cerurile şi Pământul. Acest lucru este menţionat în Cuvintele lui Allah Cel Milostiv, care spune.

(Spune: «Oare voi nu credeţi în Acela care a creat Pământul în două zile şi Îi faceţi Lui semeni?» Acesta este Stăpânul lumilor! ~ Şi El a pus de deasupra lui [a Pământului] munţi neclintiţi şi L-a binecuvântat şi a orânduit pe el toate cele necesare pentru hrană, până la patru zile ca răspuns pentru aceia care întreabă. ~ Apoi s-a întors către cer - care era un fum - şi i-a zis lui şi Pământului: «Veniţi amândouă, de voie sau fără de voie!» Şi au răspuns ele: «Venim, supunându-ne de bunăvoie!» ~ Şi le-a hotărât El să fie şapte ceruri, în două zile, şi a orânduit fiecărui cer menirea sa. Şi am împodobit Noi cerul cel mai de jos cu candele, şi strajă. Aceasta este orânduiala Celui Puternic [şi] Atoateştiutor [Al-›Aziz, Al-›Alim].) [Coran, 41:9 - 12].
Galaxy
Această imagine arată expansiunea Universului.

Astrofizicienii moderni afirmă faptul că întregul Univers a fost făcut dintr-o entitate unică, rezultatul a ceea ce este astăzi cunoscut sub numele de ”Big Bang”.((1931) Un Univers omogen de masă constantă şi contalitatea razei tot mai mare pentru viteza radială şi de nebuloase extragalactice. Anunţurile lunare ale Societăţii Astronomice Regale 91:483 - 490, Astronomie şi Cosmologie, Sir James Jeans H., p. 15.)

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil.

(Apoi s-a întors către cer - care era un fum - şi i-a zis lui şi Pământului: «Veniţi amândouă, de voie sau fără de voie!» Şi au răspuns ele: «Venim, supunându-ne de bunăvoie!» ) [Coran, 41:11].

Acest verset afirmă faptul că cerul, la începutul lui era ca un fum; lucru afirmat, de asemenea, şi de ştiinţa modernă.

James H. Jeans spune.

”Am constatat, după cum mai întâi Newton a presupus, o masă haotică de gaz de densitate aproximativ uniformă şi care, într-o mare măsură, este dinamic instabilă; nucleele ar avea tendinţa de a se forma în ea, iar în jurul ei întreaga materie s-ar condensa în cele din urmă.”(Astronomie şi Cosmologie , Sir James Jeans H., p. 15)