Quran on the Atom

Atom

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt.

(Tu nu vei fi în nici o împrejurare, nu vei recita nici un fragment din Coran şi voi nu veţi împlini nici o faptă fără ca Noi să fim martori în clipa când o săvârşiţi. Domnului tău nu-i va scăpa nici cât greutatea unui fir de colb - nici de pe pământ, nici din cer - nici cât [o greutate] mai mică [decât aceasta] şi nici mai mare, fără ca acestea să [fie înscrise] într-o carte limpede. ) [Coran, 10:61].

În acest frumos verset, Allah Preaînaltul clarifică faptul că nu este nimic ascuns pentru El în acest Univers, indiferent de moment. Se credea că atomul este cea mai mică entitate din Univers. După ce a fost divizat în mai multe particule mai mici, s-a descoperit că acestea au proprietăţi electrice pozitive, cum sunt protonii, şi proprietăţi electrice negative, cum sunt electronii.

În 1939, oamenii de ştiinţă germani, Hahn şi Strassmann, la Universitatea din Berlin, au despărţit un atom de uraniu. Prin cercetări suplimentare, pot fi descoperite mai multe particule.

Ştiinţa modernă a atins un nivel înalt de dezvoltare tehnică şi ştiinţifică în diverse domenii. Viitorul aşteaptă în continuare noi descoperiri în toate domeniile. Aceasta se va întâmpla până în Ziua Judecăţii. Eforturile colective ale omenirii în ceea ce priveşte ştiinţa nu vor fi niciodată nici măcar aproape de Cunoaşterea şi Capacitatea lui Allah Cel Atotputernic.

El, Preaînaltul, spune în Coranul cel Nobil.

(… Iar vouă nu v-a fost dată decât puţină ştiinţă…) [Coran, 17:85].

Cunoaşterea şi Capacitatea lui Allah Preaînaltul sunt nelimitate şi incomparabile. În acest verset, Allah Preaînaltul a explicat în cel mai simplu mod cu putinţă, astfel încât mintea umană să fie capabilă să recunoască şi să priceapă diferenţa uriaşă dintre cunoaşterea noastră şi Cea a Lui Allah Preaînaltul. Mărire Lui.