Musulmanii îl iubesc pe Isa (Isus) şi pe mama sa

decoration

Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a fost explicit menţionat în Coranul cel Nobil în şaisprezece ocazii diferite. Într-un anumit loc, Allah Preaînaltul spune:

Şi când Allah va zice: Isus, fiu al Mariei, adu-ţi aminte de harul Meu asupra ta şi asupra mamei tale, când Eu te-am întărit cu Duhul Sfânt, să vorbeşti oamenilor din leagăn şi când vei fi bărbat în toată firea! Eu te-am învăţat scrierea, înţelepciunea, Tora şi Evanghelia. Iar când tu ai plăsmuit din lut chipul unei păsări, cu voia Mea, şi ai suflat asupra ei, s-a făcut pasăre, cu voia Mea. Şi i-ai tămăduit, cu îngăduinţa Mea, pe cel orb şi pe cel lepros! Şi ai făcut morţii să vină la viaţă, cu îngăduinţa Mea. Şi i-am respins pe fiii lui Israel de la tine, când tu le-ai adus semnele învederate. Iar aceia dintre ei care nu au crezut au zis: Aceasta nu este decât vrăjitorie limpede!) [Coran, 5:110].

În Coranul cel Nobil, Profetul Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a fost menţionat în mod clar de patru ori, în timp ce mama sa, Maria (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a fost menţionată de opt ori şi are, de asemenea, o întreagă sură care-i poartă numele.

Allah Preaînaltul mai spune în Coranul cel Glorios:

Niciun suflet nu va putea muri fără de voia lui Allah, după sorocul scris. Cel care vrea răsplata în această lume, Noi i-o vom da în ea, iar cel care vrea răsplata în Lumea de Apoi, Noi i-o vom da în ea şi Noi îi vom răsplăti pe cei mulţumitori. [Coran, 3:145].

Ca familie, ei au fost menţionaţi în Coranul cel Sfânt de trei ori şi au avut privilegiul de a avea o întreagă sură (capitol din Coranul cel Nobil) numită după numele ei (’Al-’Imran), astfel încât să rămână imprimată în mintea şi inimile credincioşilor pentru totdeauna.