Islamul şi Jihad-ul

Islamul şi Jihad-ul

Cele mai mari neînţelegeri existente în Islam sunt cele privitoare la Jihad. Din păcate, cuvântul „Jihad” a fost utilizat de multe ori greşit şi, din această cauză, multe persoane au asociat acest termen cu războiul şi terorismul. Lingvistic, cuvântul „Jihad” înseamnă a depune eforturi în anumite direcţii. În general, semnificaţia acestui termen înseamnă a rezista şi a te opune dorinţelor păcătoase, opresiunilor, persecuţiilor sau a te opune unui celui care îţi cere să faci ceva împotriva Islamului.

De asemenea, Jihad-ul poate însemna efort militar. Acest fapt este văzut ca o ultimă încercare de a pune capăt încălcării drepturilor altora sau orice alt tip de agresiune. Chiar şi în timp de război, musulmanilor li se cere să păstreze moralitatea. Actele de tortură sunt în totalitate interzise. A îi răni pe civili, printre care femeile, copiii sau bătrânii, chiar şi în timpul războaielor, este strict interzis.

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

”Luptaţi în numele lui Allah şi pentru cauza lui Allah. Nu încălcaţi tratatele pe care le aveţi încheiate, nu mutilaţi cadavrele şi nu ucideţi copiii.” (relatat de Muslim).

Mai mult, Islamul interzice distrugerea sau profanarea locurilor de adorare, rănirea sau uciderea animalelor şi tăierea copacilor.

În timpul unei bătălii dintre musulmani şi nemusulmani, Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!), primul calif al Islamului, i-a sfătuit pe cei pe care-i avea sub comandă, spunându-le:

”Vă cer să îndepliniţi zece lucruri. Învăţaţi-le pe de rost! Nu trădaţi încrederea acordată! Nu furaţi din prada de război şi nu încălcaţi tratatele! Nu mutilaţi cadavrele şi nu ucideţi femeile! Nu ucideţi copiii şi bătrânii! Nu dezrădăcinaţi sau ardeţi palmierii! Nu doborâţi un pom fructifer şi nu sacrificaţi oile, vacile sau cămilele, cu excepţia cazului în care ele vă sunt necesare pentru consum. Veţi intra în contact cu persoane retrase în mănăstiri, de aceea, părăsiţi-i, la fel ca şi ceea ce ei adoră!” (Tabari).

Însă, războaiele începute pentru a creşte averea cuiva, pentru a demonstra puterea militară sau pentru a căuta răzbunare sunt total interzise în Islam. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

”Mujahid (Acest termen este utilizat pentru a descrie persoana care ia parte la Jihad.) este acea persoană care se luptă să se perfecţioneze pe sine însăşi, căutând aplicarea învăţăturilor Islamice.” (relatat de Ibn Hibban şi Ahmad).

Alte forme de Jihad includ:

Transmiterea Mesajului Islamului nemusulmanilor, care implică o deosebită răbdare.

Allah Preaînaltul a spus:

(Nu da ascultare necredincioşilor şi luptă împotriva lor cu el [Coranul], în luptă neslăbită!) [Coran, 25:52].

A porunci ceea ce este permis şi a interzice ceea ce nu este permis.

Aceasta este Calea pe care au urmat-o toţi Profeţii şi Mesagerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!), ca şi toţi cei care i-au urmat pe ei întru adevăr. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

”Fiecare Profet dinaintea mea a avut alături de el ajutoare şi companioni, care l-au susţinut în transmiterea Mesajului. După aceştia, a venit o generaţie de oameni care au vorbit împotriva lor şi care nu a crezut în ceea ce ei au transmis. Oricine se luptă (spre exemplu, pe calea Jihad-ului) împotriva lor este un credincios. Oricine respinge ceea ce ei au spus este un credincios şi oricine dezaprobă ceea ce ei au spus cu inima sa este un credincios.” (relatat de Muslim).

A fi bun cu oamenii şi a îi face fericiţi, precum şi a-ţi păstra răbdarea cu ei este o formă de Jihad.

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

”Persoana care are grijă de o văduvă, de un sărac sau de un nevoiaş este asemenea unui Mujahid care luptă pe Calea lui Allah sau asemenea celui care posteşte în timpul zilei şi se roagă pe timpul nopţii.” (relatat de Bukhari).

A îi învăţa pe ceilalţi ceva benefic este, de asemenea, o formă de Jihad.

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

”Oricine vine la moscheea mea (din Medina) şi a venit aici doar pentru a învăţa sau a vorbi despre ceva bun, va avea acelaşi loc pe care un Mujahid îl ocupă în Faţa lui Allah.” (relatat de Bukhari şi Al-Hakim în Al-Mustadrak, 1:91).

A vorbi adevărul este o formă de Jihad.

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

”Cea mai bună formă de Jihad este adevărul aruncat în faţa unui tiran.” (relatat de Abu Dawud).

A te supune părinţilor este o formă de Jihad.

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus unui bărbat care i-a cerut să îl ia alături de el în lupta împotriva inamicilor:

”«Părinţii tăi trăiesc?» El a răspuns: «Da.» Atunci, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Tu ar trebui să depui toate eforturile pentru a-i servi pe ei, pentru că acesta este Jihad-ul tău.»” (relatat de Muslim).

A face Hajj şi Umra (Pelerinajul mare şi Pelerinajul mic) este o formă de Jihad.

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

”A face Hajj este Jihad şi a face Umra este un act suplimentar.”

A face Rugăciuni în moschee este o formă de Jihad.

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

”A merge la moschee pentru a te ruga este o formă de Jihad pe Calea lui Allah.” (Tabarani).

Toate faptele bune sunt forme de Jihad. Musulmanul trebuie să se străduiască întotdeauna pentru a fi o persoană mai bună.