Islamul şi societatea

Islamul şi societatea

Islamul cere protejarea mediului înconjurător al fiecărei vietăţi, respectarea lui şi evitarea, pe cât posibil, a poluării acestuia. Această Religie reuşeşte acest lucru prin următoarele mijloace:

Islamul încurajează plantarea pomilor şi copacilor roditori. Profetul Islamului, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus:

Orice musulman care plantează un copac sau care plantează un pământ, din ale cărui roade oamenii, păsările şi animalele mănâncă va avea o recompensă egală cu cea a oferirii de caritate. (relatat de Bukhari şi Muslim).

Islamul încurajează respingerea a tot ceea ce produce rău. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

A respinge răul este o formă de caritate. (relatat de Bukhari şi Muslim).

Islamul încurajează instaurarea carantinei, astfel încât anumite boli să nu se răspândească.

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Dacă auzi că o anumită boală s-a declanşat într-un anumit loc, nu merge acolo şi dacă aceasta se declanşează într-un loc în care te afli deja, atunci nu părăsi acel loc (relatat de Bukhari şi Muslşim).

Islamul interzice uciderea fără un motiv valid a păsărilor şi animalelor. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Oricine ucide o vrabie fără niciun motiv, aceasta va plânge în faţa lui Allah în Ziua Judecăţii, spunând: «O, Allah, cutare m-a ucis fără a avea niciun motiv! (relatat de Nasa’i).

Islamul interzice poluarea mediului înconjurător prin orice mijloc. Mesagerul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus:

Feriţi-vă de două lucruri care vă pot aduce blestemul celorlalţi oameni! Companionii au întrebat: O, Mesager al lui Allah, care sunt cele două lucruri pentru care oamenii vor ajunge să se blesteme unul pe altul? Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: A te uşura în locurile în care oamenii merg sau în locurile în care oamenii caută umbra. (relatat de Muslim).