Islamul şi alte religii Divine

Islamul şi alte religii Divine

Islamul a făcut obligatoriu pentru toţi credincioşii să creadă în toate Mesajele Divine trimise înainte, ca şi în toţi Profeţii şi Mesagerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!). Musulmanii trebuie să îi iubească şi să îi respecte.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

Aceasta este dovada pe care am dat-o Noi lui Avraam împotriva neamului său. Noi îi ridicăm cu trepte pe cei pe care voim. Domnul Tău este Înţelept, Atoateştiutor [Hakim, ‹Alim]. Şi Noi i-am dăruit lui pe Isaac şi pe Iacob şi pe amândoi i-am călăuzit - Şi pe Noe l-am călăuzit Noi încă şi mai înainte - şi printre urmaşii săi sunt David, Solomon, Iov, Iosif, Moise şi Aaron - şi astfel îi răsplătim Noi pe cei care fac bine -; Şi Zaharia, Ioan, Isus şi Elie - toţi fiind printre cei cuvioşi! Şi Ismail, Eliseu, Iona şi Lot - pe toţi i-am preaales Noi deasupra tuturor lumilor [seminţiilor]! Şi am ales Noi dintre părinţii lor şi dintre urmaşii lor şi dintre fraţii lor şi i-am călăuzit Noi pe un drum drept. [Coran, 6:83 - 87].

Ce spune Coranul despre Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!)

Allah Preaînaltul spune:

Şi pomeneşte-l în Carte pe Moise! El a fost ales şi a fost un Trimis şi un Profet. [Coran, 19:51].

De asemenea, Allah Cel Milostiv a spus:

A grăit Allah: O, Moise! Te-am ales dintre toţi oamenii pentru mesajele Mele şi pentru cuvintele Mele! Deci primeşte ceea ce-ţi dau şi fii dintre cei mulţumitori! [Coran,7:144].

De asemenea, în Coranul cel Nobil găsim:

Apoi, Noi i-am dat lui Moise Cartea, împlinind binecuvântarea, ca răsplată pentru acela care a făcut bine, ca o înfăţişare amănunţită a tuturor lucrurilor, drept călăuză şi îndurare. Poate că ei vor crede în întâlnirea cu Domnul lor! [Coran, 6:154].

Mai spune Allah Preaslăvitul în Coranul cel Glorios:

Noi l-am trimis pe Moise cu semnele Noastre, [zicându-i]: Scoate neamul tău din întuneric la lumină şi adu-le lor aminte de zilele lui Allah! Întru aceasta sunt semne pentru toţi cei răbdători şi mulţumitori. [Coran, 14:5].

Ce spune Coranul despre Isus şi despre mama sa, Maria (Pacea lui Allah fie asupra lor!)

Allah Preaînaltul spune:

Îngerii au zis: O, Maria! Allah te-a ales şi te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumilor! [Coran, 3:42].

De asemenea, Allah Preaslăvitul mai spune:

Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut şi apoi i-a zis lui Fii şi el a fost. [Coran, 3:59].

În Coranul cel Nobil, mai găsim scris:

O, voi oameni ai Scripturii! Nu exageraţi în privinţa religie voastre şi nu spuneţi despre Allah decât adevărul! Mesia Isus, fiul Mariei, este Trimisul lui Allah, cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei şi un duh de la El. Credeţi, aşadar, în Allah şi în trimişii Săi. Şi nu spuneţi Trei! Opriţi-vă de la aceasta şi va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slavă Lui! Să aibă El un copil? Ale lui [Allah] sunt cele din ceruri şi de Preaînaltul Pământ şi Allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil]. [Coran, 4:171].