Islamul şi nemusulmanii

Islamul şi nemusulmanii

Islamul protejează viaţa, averea şi onoarea nemusulmanilor care au un pact cu o naţiune Islamică. Aceştia nu trebuie să fie asupriţi şi nici nu trebuie să le fie încălcate drepturile şi nici să fie trataţi cu răutate.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

Allah nu vă opreşte să faceşi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina Religiei şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte buni şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi. [Coran, 60:8].

Mesagerul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus:

Cu adevărat, cu oricine asupreşte pe cineva cu care avem un pact, îl privează de drepturile sale, îl însărcinează cu mai mult decât poate face sau ia ceva de la o persoană fără a avea consimţământul acesteia voi avea o discuţie în Ziua Judecăţii. Apoi şi-a atins pieptul cu degetele. Cu adevărat, oricui ucide pe cineva cu care avem un pact, care este responsabilitatea lui Allah şi a Mesagerului Său, Allah îi va interzice mireasma Jannei (Grădinilor Paradisului) şi cu adevărat mireasma Jannei poate fi simţită pe o distanţă de şaptezeci de ani. (relatat de Bayhaqi).

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Domnul meu ne-a cerut să nu îi asuprim pe cei cu care am făcut un pact (ca, spre exemplu, cu nemusulmanii care locuiesc pe pământul musulmanilor) sau pe oricine altcineva. (relatat de Bayhaqi).