Islamul şi ştiinţa

Această imagine arată o parte a tehnologiei moderne. Tehnologia modernă nu ar fi reuşit să ajungă la un nu ar fi existat cultura Islamic.
Această imagine arată o parte a tehnologiei moderne. Tehnologia modernă nu ar fi reuşit să ajungă la un nu ar fi existat cultura Islamic.

Islamul este Religia care încurajează pe toată lumea să îşi mărească nivelul de cunoştinţe. Aceasta discreditează şi avertizează împotriva ignoranţei. Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil.

(… Allah îi va ridica cu [câteva] trepte pe aceia care cred dintre voi şi pe aceia cărora li s-a dat ştiinţă, căci Allah este bineştiutor a ceea ce faceţi! ) [Coran, 58:11].

Islamul cere oamenilor să se străduiască să înveţe cât mai mult şi să îi înveţe pe ceilalţi, ca o modalitate de a ajunge în Jannah. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus.

”Oricui alege o cale prin care caută ştiinţa, Allah îi va uşura calea care conduce spre Jannah...” (relatat de Abu Dawud).

De asemenea, Islamul a interzis ca formele de cunoaştere să fie oprite, deoarece este o obligaţie pentru fiecare persoană să caute ştiinţa. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus.

”Oricui opreşte căutarea ştiinţei i se va pune o botniţă din foc în Ziua Judecăţii.” (relatat de Ibn Hibban).

Islamul îi priveşte pe învăţaţi cu mult respect şi cere să fie recompensaţi în conformitate cu ştiinţa lor. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus.

”Nu se află printre cei care mă urmează cei care nu îi respectă pe cei mai în vârstă, pe cei care nu arată milă celor mai tineri şi cei care nu le oferă ceea ce se cuvine învăţaţilor.” (relatat de Ahmed).

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a informat cu privire la statutul învăţaţilor, spunându-ne.

”Excelenţa învăţaţilor asupra neînvăţaţilor este asemenea excelenţei mele asupra oricăruia dintre voi.” (relatat de Ibn Asaker).