Islamul şi curăţenia

Islamul este Religia curăţeniei. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(O, fii ai lui Adam! Luaţi-vă gătelile voastre la toate locurile de Rugăciune! Mâncaţi şi beţi, însă nu întreceţi măsura, fiindcă El nu-i iubeşte pe cei care întrec măsura. ) [Coran, 7:31].

Islamul este Religia purităţii, după cum ne spune Allah Atotputernicul în Coranul cel Nobil.

(… Allah îi iubeşte pe cei care se căiesc îi îi iubeşte pe cei care se curăţesc. ) [Coran, 2:222].

Puritatea este o condiţie ca Rugăciunea să fie acceptată, iar aceasta este un act de adorare, pe care musulmanii îl efectuează cel puţin de cinci ori pe timpul unei zile. De asemenea, Islamul cere ca persoanele să facă să se purifice printr-o baie generală (ghusl) în cazul ejaculării sau după întreţinerea de relaţii sexuale. De asemenea, este preferabilă curăţirea totală (ghusl) înainte de a se realiza actele de adorare specifice Islamului, aşa cum sunt Rugăciunea de vineri sau Hajj-ul şi Umra care se efectuează la Mecca.

Curtea leilor
”Curtea leilor”, aflată în interiorul palatului Alhambra, construit pe teritoriul de azi al Spaniei cunoscut sub numele de Andaluzia, condusă în vechime de către musulmani.

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil.

(O, voi cei care credeţi! Atunci când vă pregătiţi pentru Rugăciune [As-Salat], spălaţi-vă feţele voastre şi mâinile voastre până la coate, treceţi-vă mâinile voastre ude peste capetele voastre şi [spălaţi-vă] picioarele voastre până la glezne! Dacă sunteţi spurcaţi (junub), atunci curăţaţi-vă [printr-o îmbăiere]! Dacă sunteţi bolnavi sau în călătorie, sau unul dintre voi vine de la locul unde şi-a făcut nevoile, sau aţi atins muierile şi nu găsiţi apă, atunci luaţi voi ţărână măruntă şi curată şi ştergeţi-vă feţele şi mâinile voastre cu ea! Allah nu voieşte să vă facă vouă greutăţi, ci doreşte să vă curăţească şi să desăvârşească binefacerea Sa. Poate că voi veţi fi mulţumitori! ) [Coran, 5:6].

Islamul încurajează, de asemenea, ca oamenii să îşi spele mâinile atât înainte, cât şi după masă. Mesagerul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus.

”Mâncarea este binecuvântată atunci când cel care mănâncă îşi spală mâinile atât înainte, cât şi după ce a terminat de mâncat.” (relatat de Tirmidhi).

Mai mult chiar, Islamul încurajează oamenii să îşi păstreze gura şi dinţii curaţi. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus.

”Dacă nu aş considera că este prea greu pentru oameni, le-aş cere să îşi spele dinţii înainte de fiecare Rugăciune.” (relatat de Bukhari).

De asemenea, se încurajează spălarea şi curăţarea acelor zone ale trupului care ar putea deveni gazde fertile pentru germeni şi murdărie. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus.

”Sunt cinci acte care fac parte din natura umană înnăscută cu care Allah i-a înzestrat pe oamenii: circumcizia, raderea părului pubian, îndepărtarea părului de la subsuoară, scurtarea mustăţii şi tăierea unghiilor.” (relatat de Bukhari).