Drepturile omului în Islam

Drepturile omului în Islam

Islamul a prescris pentru credincioşi drepturi specifice. Astfel, părinţii, rudele, vecinii, cu toţii au anumite drepturi, în concordanţă cu rolurile pe care aceştia le joacă în societate. În consecinţă, obligaţii reciproce şi solide se stabilesc între indivizii care compun societatea musulmană. Astfel, iubirea şi unitatea apar între oameni, nelăsând ca vrajba şi separarea să apară între ei.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

Adoraţi-L pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic! Purtaţi-vă bine cu părinţii, cu rudele, cu orfanii, cu sărmanii, cu vecinul apropiat şi cu vecinul străin, cu tovarăşul de alături, cu călătorul de pe drum şi cu cei stăpâniţi de mâinile voastre drepte, căci Allah nu-l iubeşte pe cel trufaş şi lăudăros! [Coran, 4:36].

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Fiecare dintre voi este păzitor şi responsabil pentru ceea ce se află în stăpânirea sa. Conducătorul este păzitorul supuşilor săi şi este responsabil pentru ei; soţul este păzitorul familiei sale şi este responsabil pentru aceasta; soţia este păzitoarea casei soţului ei şi este responsabilă pentru aceasta; iar un servitor este păzitorul proprietăţii stăpânului său şi este responsabil pentru aceasta. (relatat de Bukhari).

De asemenea, drumurile publice au drepturile lor, care trebuie îndeplinite. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Fiţi atenţi şi feriţi-vă de a sta în drum!» Oamenii i-au spus: O, Mesagerul al lui Allah, nu avem alt loc pentru a ne aduna şi vorbi! Atunci, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: Dacă trebuie neapărat să faceţi acest lucru, atunci oferiţi-i şi drumului dreptul său! Ei l-au întrebat: «Şi care este dreptul drumului?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: A-ţi pleca privirea (a nu privi la lucrurile interzise), a nu provoca pagube altora, a răspunde la salut şi a porunci ceea ce este permis şi a opri de la ceea ce este interzis. (relatat de Bukhari).

Chiar şi animalele au propriile drepturi. A le arăta compasiune şi a le trata cu bunătate este o modalitate de a obţine iertarea păcatelor comise. Mesagerul lui Allah, Mohammed, (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Odată, un om ce călătorea cu anumite afaceri, a devenit foarte însetat. De aceea, atunci când a ajuns în dreptul unei fântâne, a scos nişte apă şi a băut-o. După ce a băut, a observat un câine, care lingea picăturile de apă ce se scurgeau pe pământ. Văzând aceasta şi înţelegând că şi câinelui îi era sete, aşa cum îi fusese şi lui, s-a întors la fântână, a mai scos nişte apă şi i-a dat şi câinelui să bea. Datorită acestui lucru, Allah l-a recompensat, iertându-i toate păcatele. Oamenii au întrebat: O, Mesager al lui Allah, vom fi recompensaţi chiar şi pentru tratamentul bun arătat faţă de animale? » El le-a spus: «Este o răsplată pentru orice lucru bun pe care îl faceţi oricărei fiinţe vii. (relatat de Bukhari şi Muslim)

Islamul a interzis tratamentul rău aplicat animalelor, aşa cum este a le lăsa fără hrană sau care să le potolească setea, ca şi torturarea acestora, toate acestea fiind motive pentru a ajunge în Iad. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

O femeie obişnuia să îşi pedepsească pisica. Ea a ţinut-o închisă până când a murit, fapt pentru care femeia a ajuns în Iad. Ea nu a hrănit-o şi nu i-a dat apă pentru a-i potoli setea pe toată perioada în care a ţinut-o închisă şi nici nu i-a oferit libertatea de a-şi căuta singură hrana. (relatat de Bukhari şi Muslim)

Dacă aceasta este mila şi compasiunea pe care Islamul le arată animalelor, atunci care este mila şi compasiunea pe care această minunată Religie o arată oamenilor, pe care Allah Preaînaltul i-a favorizat înaintea tuturor celorlalte creaturi ale Sale?