Cum poate cineva să devină musulman?

Mecca Kaaba Muslims Islam

Pentru a deveni musulman, nu este nevoie de ritualuri religioase specifice sau taxe, nici de anumite locuri sau compania altor persoane. Aceasta pentru că, în Islam, o persoană este în relaţie directă cu Domnul său, fără niciun intermediar.

Simplu, prin credinţa şi declararea Unicităţii lui Allah şi că Mohammed este Supusul, Robul şi Mesagerul Său, persoana devine musulmană. În momentul în care a făcut această declaraţie sincer, fiecare păcat făcut până în acel moment îi este şters.

În Nobilul Coran, Allah Preaînaltul spune.

(Aceia cărora Noi le-am dat Cartea mai înainte de el, aceia cred în el; ~ Şi când li se recită lor zic ei: «Noi credem în el. Acesta este Adevărul de la Domnul nostru. Şi noi am fost supuşi [lui Allah] înainte de [venirea] lui»; ~ Aceştia vor fi dăruiţi cu răsplată de două ori, pentru că ei sunt statornici şi pentru că ei resping fapta rea prin fapta bună şi fac milostenie din cele cu care i-am înzestrat. ) [Coran, 28:52 - 54].

Allah Preaînaltul şterge toate păcatele de dinainte de acceptarea Islamului. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus.

” Islamul şterge toate păcatele pe care le-a făcut înainte de a intra în Islam.” (relatat de Muslim).