Scopurile fundamentale ale Islamului

Scopurile fundamentale ale Islamului sunt următoarele:

  1. Păstrarea intactă a Religiei Islamice
  2. Conservarea vieţii
  3. Păstrarea sănătăţii
  4. Conservarea minţii
  5. Păstrarea relaţiilor de rudenie
  6. Păstrarea onoarei musulmanului

Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Cu adevărat, Allah a făcut vieţile, averile şi onoarea voastră inviolabile, la fel cum a stabilit sacralitatea acestei zile (ziua de Arafat din timpul Hajj-ului), din această lună sacră (luna Dhul-Hijja, a douăsprezecea lună a calendarului Islamic), în această sacră localitate (Mecca şi împrejurimile sale). (relatat de Bukhari)

De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:

Să vă spun care este adevăratul credincios? O persoană în care ceilalţi au o atât de mare încredere încât să îi încredinţeze averile şi vieţile lor. Un adevărat musulman este cel a cărui limbă şi mână îi apără pe ceilalţi, făcându-i să se simtă în siguranţă. Un adevărat luptător pe Calea lui Allah este cel care luptă împotriva propriilor aspiraţii interioare pentru a se supune lui Allah, iar adevăratul emigrant (cel care părăseşte pământul necredinţei şi se îndreaptă spre un pământ al credinţei) este cel care părăseşte păcatele şi faptele rele. (relatat de Ibn Hibban).