Cine sunt cei care arată duşmănie faţă de Islam?

Dacă privim la religiile lumii, ne dăm seama că Islamul este o Religie urâtă de mulţi oameni. Care este motivul pentru această duşmănie deschisă? Dacă îi cercetăm amănunţit pe cei care îşi manifestă deschis adversitatea lor faţă de Islam, îi putem clasifica într-una din următoarele categorii.

1. Politeiştii şi ignoranţii, Islamul fiind Religia Adevărului, care nu permite supunere în faţa altcuiva, cu excepţia lui Allah Preaînaltul.

Allah Gloriosul spune în Coranul cel Nobil.

(Spune: «Îmi porunciţi, voi, neştiutorilor, să ador pe altcineva afară de Allah?» ) [Coran, 39:64].

2. Cei ale căror dispoziţii naturale (fitrah) au devenit alterate, Islamul fiind o Religie care este de acord cu dispoziţia naturală a oamenilor.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(Ridică-ţi faţa ta spre Religia cea adevărată! Această [religie] este firea [creată de] Allah, după care El i-a creat pe oameni. Nu există schimbare în creaţia lui Allah. Aceasta este Religia cea dreaptă, dar cei mai mulţi oameni nu ştiu) [Coran, 30:30].

3. Persoane fără o cauză justă, Islamul fiind o Religie a dreptăţii.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil.

(Allah porunceşte dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia faţă de rude şi El opreşte de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca voi să vă aduceţi aminte. ) [Coran, 16:90].

4. Cei care încearcă să răspândească răul şi fărădelegea, Islamul fiind Religia dreptăţii şi a reformei.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(Aceia care petrec noaptea prosternându-se şi în picioare [rugându-se] dinaintea Domnului lor. ) [Coran, 25:64].

5. Cei care încalcă legea, Islamul fiind Religia păcii.

Allah Preaînaltul spune.

(Luptaţi pe calea lui Allah împotriva acelora care se luptă cu voi, dar nu începeţi voi lupta, căci Allah nu-i iubeşte pe cei care încep lupte! ) [Coran, 2:190].

6. Fanaticii şi extremiştii, Islamul fiind o Religie moderată.

Allah Preaînaltul spune.

(Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătată, pentru ca să fiţi martori în legătură cu oamenii şi pentru ca Profetul să fie martor în legătură cu voi. ) [Coran, 2:143].

7. Cei care au dorinţe desfrânate, Islamul fiind o Religie a castităţii.

Allah Gloriosul spune.

(Şi nu vă apropiaţi de preacurvie, căci ea este o josnicie! Şi rău drum este ea! ) [Coran, 17:32].

8. Cei care doresc viaţa lumească, Islamul fiind o Religie a sprijinului reciproc şi a milei, care luptă împotriva exploatării nevoilor oamenilor şi a slăbiciunii lor.

Allah Preaînaltul spune.

(Nu vă luaţi unii altora averile pe nedrept şi nu-i ademeniţi cu ele pe judecători, ca să mâncaţi o parte din averile oamenilor pe nedrept şi cu bună ştiinţă. ) [Coran, 2:188].

9. Cei care dispreţuiesc umanitatea, o minimalizează şi se consideră ei înşişi un neam ales, Islamul fiind o Religie a egalităţii, care luptă împotriva tuturor formelor de rasism şi prejudecăţi.

Allah Preaslăvitul spune.

(O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o muiere şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoateştiutor [şi] Bineştiutor [‹Alim, Khabir]. ) [Coran, 49:13].

Dragi cititori, odată ajunşi aici, cred că multe dintre noţiunile pe care le-aţi întâlnit în mass-media despre Islam, au început deja să se năruie şi adevărul despre această Religie este din ce în ce mai evident. Notăm în continuare calităţile esenţiale ale Islamului.

1. Islamul este Religia adevărului, care nu permite adorarea altcuiva, cu excepţia lui Allah Preaînaltul. El Atotputernicul spune în Nobilul Coran.

(Spune: «Îmi porunciţi, voi, neştiutorilor, să ador pe altcineva afară de Allah?» ) [Coran, 39:64].

2. Islamul este Religia păcii, care denunţă formele de nedreptate şi tiranie. Allah Preaînaltul spune.

(Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte buni şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi. ) [Coran, 60:8].

3. Islamul este Religia care încurajează educaţia şi răspândirea cunoaşterii. Allah Preaslăvitul spune.

(… «Oare sunt egali cei care ştiu cu aceia care nu ştiu?» Însă numai aceia care au minte, trag învăţăminte. ) [Coran, 39:9].

4. Islamul este Religia curăţeniei şi purităţii. Allah Preaînaltul spune.

(... căci Allah îi iubeşte pe cei care se căiesc şi îi iubeşte pe cei care se curăţesc. ) [Coran, 2: 222].

5. Islamul este Religia dreptăţii şi bunului comportament. Allah Preaînaltul spune.

(Allah porunceşte dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia faţă de rude şi El opreşte de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca voi să vă aduceţi aminte. ) [Coran, 16:90].

6. Islamul este Religia despovărării. Allah Preaînaltul spune.

(... Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea …) [Coran, 2:185].

7. Islamul este Religia milei. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus.

”Celor care sunt milostivi, Allah le va arăta Mila Sa. Fii milostiv cu cei de pe Pământ şi Allah va fi milostiv cu tine.” (relatat de Tirmidhi).

8. Islamul este Religia justiţiei complete. Allah Preaslăvitul spune.

(… Fiţi statornici faţă de Allah şi martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să nu fiţi drepţi! …) [Coran, 5:8].

9. Islamul este Religia care impune cooperarea în bunătate. Allah Preaînaltul spune.

(... Într-ajutoraţi-vă în plinirea faptelor bune şi în evlavie, dar nu vă ajutaţi la păcat şi la nedreptate!...) [Coran, 5:2].

10. Islamul nu este o Religie pentru un anume grup, o anume rasă sau etnie. Islamul este pentru toată omenirea. Allah Preaslăvitul spune.

(... Aşa va face Allah semnele sale limpezi, pentru ca voi să fiţi bine călăuziţi. ) [Coran, 3:103].

11. Islamul este Religia care şterge toate păcatele. Allah Preaînaltul spune.

(... Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim]. ) [Coran, 39:53].