Ka’bah

Ka’bah

Atunci când Ismail, fiul lui Avraam (Pacea lui Allah fie asupra lor!) şi al lui Hagear, s-a născut, cealaltă soţie a lui Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Sara

Puncte de vedere ştiinţifice privind câtev

Puncte de vedere ştiinţifice privind câtev

Nobilul Coran a fost revelat Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) , care era analfabet; nu ştia nici să scrie şi nici să citească. De asemenea, oamenii care trăiau în acea perioadă erau majoritar analfabeţi.

Cine este Mesagerul Islamului?

Cine este Mesagerul Islamului?

El este Abul-Qasim, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fiul lui Abdullah, fiul lui Abdul Muttalib, fiul lui Hashim. El făcea parte din tribul Quraish, a cărui origine merge înapoi până la Adnan, unul dintre fiii lui Ismail (Ishmael), Profetul lui Allah. Ismail era fiul lui Ibrahim (Avraam), care a fost Mesager al lui Allah (Pacea lui Allah fie asupra sa!).

Drepturile omului în Islam

Drepturile omului în Islam

Islamul a prescris pentru credincioşi drepturi specifice. Astfel, părinţii, rudele, vecinii, cu toţii au anumite drepturi, în concordanţă cu rolurile pe care aceştia le joacă în societate.

Cuvânt înainte: Cheile pentru Înţelegerea Islamului

Cuvânt înainte: Cheile pentru Înţelegerea Islamului

În timp ce modul de viaţă cunoscut sub numele de Islam, continuă să fie una dintre cele mai mari Religii ale lumii– neluând în considerare tradiţionalele numărători ale musulmanilor de către statisticienii din Vest – existenţa informaţiilor utile despre Islam este mai mult decât necesară, atât pentru musulmanii practicanţi, cât şi pentru persoanele nemusulmane interesate, care se străduiesc să păstreze pacea cu această comunitate aflată în plină expansiune. În mod ironic, frenezia de după 9 / 11 care a cuprins societăţile din Vest la nivel mondial, eveniment văzut cu o neobişnuită şi adesea iraţională ură, a stârnit, în acelaşi timp, şi o anumită curiozitate din partea nemusulmanilor din Vest, care au considerat că scepticismul mass-mediei cu privire la extremiştii Islamici, ca şi părerile aşa numiţilor ”haters” americani nu se potrivesc cu experienţele pe care ei înşişi le-au avut cu musulmanii vecini sau cu colegii musulmani de la şcoală şi de la serviciu. Aceasta conduce la un gol informaţional, care strigă în mod repetat după un răspuns serios şi semnificativ. Abdur-Rahman Ash-Sheha, prin compendiul său inovator – Chei pentru înţelegerea Islamului – nu numai că s-a adresat acestei nevoi a oamenilor din Vest, ci, mai mult, a introdus un format nou, unic, care este un material ”prietenos”, fiind cuprinzător şi educativ.

Renaşterea Islamică ce a însoţit musulmanii prin jungla colonianismului de la jumătatea secolului al XX-lea nu a dus lipsă de oameni de ştiinţă sau de materiale educative, menite să consolideze noile libertăţi, găsite deja în Mila Divină pe care Allah Preaînaltul a trimis-o omenirii prin Cartea Sa, Coranul cel Glorios, ca şi prin tradiţiile nobilului Său Profet, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Într-adevăr, geniul acestor oameni de ştiinţă musulmani timpurii a ajutat la reconstruirea cadrului care găzduieşte astăzi aceste mişcări Islamice renăscute. Însă, multe dintre lucrărilor de

oamenilor de ştiinţă sunt scrise într-un limbaj şi cu un stil care fac apel, în cea mai mare măsură, la cunoştinţele celor care sunt deja musulmani sau care sunt obişnuiţi deja cu anumiţi termeni Islamici. Cartea lui Ash-Sheha oferă, într-un singur volum, scris într-un stil simplu, o multitudine de informaţii, relevante pentru nemusulmanii care caută o înţelegere clară şi concisă a ceea ce este şi ceea ce nu este Islamul, ca şi o sinteză bine-organizată a faptelor de credinţă, adorare şi sociale pe care musulmanii practicanţi trebuie să le îndeplinească. În mod cert, această abordare critică asupra Islamului aduce o nouă oportunitate pentru prezentarea acestei frumoase Religii, menţinând, în acelaşi timp, principiile de bază ale credinţei. Cartea Chei pentru înţelegerea Islamului combină ochiul strict şi înţelept al oamenilor de ştiinţă cu empatia unui cercetător social conştiincios. Astfel, rezultatul este un minunat text informativ convingător, care tratează, spre exemplu, elementele esenţiale ale actelor de adorare ale musulmanului sau interpretarea Islamică asupra astrofizicii (Al-Haitham) alături de cea a lui Edwin Humble, realizată cu aceeaşi claritate şi aplomb, conectând ambele viziuni cu trimiteri corespunzătoare din Nobilul Coran şi tradiţia Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Amploarea şi profunzimea prin care autorul reuşeşte să acopere toate aceste subiecte sunt cu adevărat remarcabile şi sunt o mărturie a talentului şi înţelepciunii acestuia. Astfel, prin conţinutul şi stilul său, ca şi prin contribuţia sa la dialogul global privind religia în viaţa contemporană, cartea lui Ash-Sheha – Chei pentru înţelegerea Islamului – are un loc deosebit printre cărţile importante de acest tip. Ea redefineşte conturul acestor discuţii în jurul Religiei Islamice şi îmbunătăţeşte metodele utilizate pentru iluminarea minţilor în privinţa Islamului, aflându-se la bazele ştiinţei şi culturii europene. Acesta este un lucru cu adevărat inovator, care sperăm că va influenţa viitoarele generaţii de învăţaţi musulmani, care vor alege această carte pentru a prezenta Islamul.

Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha
Traducere: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Nica Oana-Alexandra