Ang Yungib ng Hira

Ang Yungib ng Hira
Ang Yungib ng Hira

Ang Propeta ay madalas na ginugugol ang kanyang panahon ng pamamahinga sa gabi sa loob ng yungib na ito. Ibinaba ni Anghel Gabrielu sa kanya ang unang kapahayagan habang siya ay namamahinga sa loob ng yungib na ito. Ang mga Muslim ay hindi kinakailangan pang pumunta doon, sapagka′t ang Propeta ay hindi na bumalik doon pagkatapos maigawad sa kanya ang pagiging isang Propeta.

Ang yungib ng Hira ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng bundok ng an-Noor (Jabal an-Noor) sa direksyon ng silangang bahagi ng Makkah. May 4 na kilometro ang layo mula sa Masjid al-Haram at ang kanyang taluktok nito ay umabot sa 634 metro ang taas.