Ang Masjid ng Propeta

The Prophets Mosque in Madina, Medina, Madinah

Ang Masjid ng Propeta sa Madina ay kayang maglaman ng mahigit sa dalawang-milyong tao sa iisang pagkakataon. Ang mga Muslim ay nagsasagawa ng mga pagdarasal sa loob ng Masjid ng Propeta upang makatanggap ng dakilang biyaya na ipinangako sa sinumang magsagawa ng pananalangin dito.

Ito ang kauna-unahang Masjid na naitayo sa panahon ng pagpapalaganap ng Islam sa pamumuno ni Propeta Muhammad . Ang Propeta ay inilibing sa kanyang bahay kung saan siya ay namatay, na matatagpuan sa tabi ng Masjid. Kapuri-puri na batiin ang Propeta kapag ang isa ay dadaan sa harapan ng kanyang libingan.