Ang Masjid ng Simboryo ng Bato

Ang Masjid ng Simboryo ng Bato

Ang bato ay isa sa mga malalaking bato na kahilera ng Masjid Al-Aqsa. Ang malaking bato ay may taas na 18 at 13 metrong lapad. Sa kasalukuyan, ito ay napapaloob sa ilalim ng simboryo, na kilala bilang “Simboryo ng Bato”. Ito ay itinayo sa ilalim ng pamunuan ng Umayyad, si Abdulmalik bin Marwan, at kalimitang napagkakamalan na Masjid ng Al-Aqsa.