Wat is de Koran ?

A decorated Quran cover

De Qoraan wordt gedefinieerd als:

De woorden van Allah die in de Arabische taal geopenbaard zijn aan de profeet Mohammed, welke veelvuldig is overgebracht zowel mondeling als schriftelijk, hij begint met Surat Al-Fatiha en eindigd met Surat An-Naas. Het is een soort grondwet voor de moslims, zij halen er al hun leringen uit die zowel hun godsdienstelijke zaken als hun wereldse leven ordent.

De verschillen tussen de Koran en de voorgaande boeken zijn als volgt:

  • Het is de laatste openbaring van Allah en daarom heeft Allah belooft Zijn Boek te beschermen tot de dag des oordeels
    Allah zegt hierover:
    “Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (De Koran) hebben neergezonden, en voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.”
  • Hij bevat alle wetten die nodig zijn voor de ideale samenleving waarin alle rechten van iedere mens wordt verzekerd.
  • Daarnaast wordt de Koran beschouwd als een historisch document die volgorde van de openbaringen aan de profeten en wat zij hebben meegemaakt met hun volkeren van Adam tot en met Mohammed duidelijk maakt.
  • Hij is geopenbaard voor alle mensen opdat zij kunnen genieten van een gelukkig, rustig en stabiele leven. En om hen uit het duisternis naar het licht te leiden.

Wat is er gezegd over de Koran?

Will Durant, heeft in zijn boek gezegd:

De Koran brengt de mens gemakkelijke en minst dubbelzinnige geloofsovertuigingen, ver weg van het naleven van ceremoniële rituelen, de meest liberale van het heidendom en priesterlijkheid. En hij (de Koran) had de grootste invloed in het verhogen van het niveau van de moslims zowel op cultureel als moreel niveau, en hij heeft de sociale orde en eenheid in hen tot stand gebracht, en ook spoorde hij hen aan om gezondheidsregels te volgen, en hij bevrijde hun gedachten van onrecht, wreedheid en vele mythen en illusies. Hij zorgen voor goede omstandigheden voor slaven, hij gaf de minderwaardigen waardigheid en trots. En creëerde onder de moslims een zeker mate van evenwicht en gematigdheid ver weg van lusten en verlangens, in mate dat het onvergelijkbaar is in geen enkel deel van de wereld bewoont door een blanke man.