Wat is Islam?

De Islam is de overgave aan Allah de Verhevene en het hem gehoorzaam zijn en het verlaten van al zijn.

Het geloof van gemakkelijkheid: Allah de verhevene heeft gezegt:

Allah wenst (wil) voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst (wil) niet voor jullie het ongemak (De Koran 2- 185).

Het geloof van innerlijke rust: Allah de verhevene heeft gezegt.

Het geloof van liefde en het liefhebben voor anderen: De profeet van de islam zegt:

De geliedste mensen bij Allah zijn degene die het nuttigste zijn voor de mensen.

Het geloof vaan genade en medelijden: De profeet van de islam zegt:

De genadevollen (Allah) de meeste barmhartige zal genade met hun hebben, heb genade met degene op de aarde dan zal Degene in de hemel genade met jullie hebben. Overgeleverd door: (Abu Dawood en Ahmed).

Het geloof dat geen onduidelijkheden bevat; Allah de Verhevene zegt:

En voor jou (O mohammed) zonden Wij slechts mannen aan wie Wij openbaarden; vraag (het) dan aan bezitters van kennis, indien jullie (het) niet weten (De Koran 16- 43).

Het geloof van absolute gelijkenis tussen alle mensen, niet specifiek voor een bepaalde ras; de profeet van de Islam zegt:

De mensen zijn gelijk zoals de tanden van een kam (gelijk zijn), de arabier noch de westerse wordt bevoorrecht behalve door godsvrees.

Het geloof van absolute rechtvaardigheid welke zelfs de vijanden omvat; Allah de Verhevene zegt:

En laat de haat van een volk jullie niet ertoe brengen niet rechtvaardig te wezen. Wees rechtvaardig, dat is het dichtst bij godsvrees. (De Koran 5- 8).

Het geloof van vrijheid:

Vrijheid van geloven: Allah zegt «Er is geen dwang in de godsdienst. (De Koran 2- 256).

Vrijheid in het zeggen: De profeet zegt:

De beste Jihad is de waarheid zeggen tegen een slechte leider.

Het geloof van eenheid en vereniging:

en houdt jullie allen stevig vast aan het touw (godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld. (De Koran 3- 103).

Het geloof van samenwerken voor het goede:

The Door of the 'Kabah'
De deur van de Kabah is gemaakt van puur goud uit respect voor de Kabah. De deur wordt één keer per jaar geopend tijdens de Hadj periode om de Kabah te wassen en opnieuw te bekleden.
En ondersteun elkaar bij het goede en Taqwa, en steun elkaar niet bij zonde en overtreding. (De Koran 5- 2).

Het geloof voor iedereen, het geloof dat gericht is naar alle rassen, Allah zegt:

En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid als een verkondiger van verheugde tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet. (De Koran 34- 28).

Het geloof dat als men het binnen treed Allah al zijn voorgaande zonden vergeeft: De profeet van de Islam zegt:

De Islam doet het voorgaande (zonden en fouten) teniet.

De Islam doet het voorgaande (zonden en fouten) teniet.

Vandaag heb ik jullie godsdienst vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. (De Koran 5- 3).

De Islam is het aanbidden van Allah in al zijn vormen, daden, woorden en het geloven, wat op zijn beurt een grote bijdrage levert aan het toebrengen van nobele karakter eigenschappen en het reinigen van het ziel. De mens verbeteren en het verzorgen en behouden van de Islamitische gemeenschap.

Ze zeiden over de islam

S. Restler zei in zijn boek “De Arabische cultuur”:

“De islam kan op drie manieren begrepen worden: de eerste betekenis Geloof, de tweede Land, de derde Cultuur, In het kort samengevat: een unieke cultuur.”