As-Safaae en Al-Marwa

As-Safaae en Al-Marwa diagram
De Afstand tussen Safa en Marwa is 450 meter, dus zeven keer heen en weer komt uit op 3.15 km.
As-Safaae en Al-Marwa

Dit zijn de twee heuvels waar Hajar vrede zij met haar tussen liep en waar ze op klom om te kijken of ze mensen te zien kreeg, toen hun drinkwater op raakte en ze niks meer de drinken hadden. Tijdens de Hadj en de Oemrah verrichten de mensen sai’i tussen deze twee heuvels zoals Hajar deed toen ze heen en weer rende op zoek naar water voor haar en haar zoon Ismaiel. Zevenmaal wordt er heen en weer gerend, precies zoals Hajar vrede zij met haar deed, zoals er wordt overgeleverd in de hadieth van Abbaas moge Allah tevreden zijn met hem:

“Zij kon het niet verdragen naar haar zoon te kijken, terwijl hij huilde van de dorst, dus begon zij van hem weg te lopen. Toen ze de heuvel as-Safa bereikte, die het dichtst bij haar was, beklom ze die tot aan de top, zodat ze de vallei kon overzien om te kijken of ze iemand kon zien, maar ze zag niemand. Toen daalde ze van as- Safa af en liep in de richting van de vallei. Toen ze bij de vallei aankwam, nam ze haar lange kleed een stuk omhoog en bleef rennen, totdat ze de vallei voorbij was. Toen kwam ze bij de heuvel al-Marwa en beklom deze in de hoop iemand te kunnen zien, maar ze zag niemand. Dit herhaalde zij zeven keer. Ibn ,Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (Allah›s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd:

“Dat is de reden waarom de mensen tussen hen (de heuvels as- Safa en al-Marwa tijdens de bedevaart) lopen.” (Overgeleverd door: Al-Boukhari).