De berg Nour: De grot «Hira»

De berg Nour: De grot «Hira»

Dat is de berg waar de Profeet Mohammed vrede zij met hem zich afzonderde in de grot Hirae. Voordat hij gezonden werd als profeet heeft Allah de Verhevene het hem geliefd gemaakt om zich zo af en toe af te zonderen van de mensheid en de drukte van de stad Mekka. Hij bracht dagen en nachtenlang door in de grot, Allah aanbiddend en overpeinzend over de situatie van zijn volk Quraish en de shirk die ze pleegden. En in deze grot daalde Jibreel vrede zij met hem op de profeet Mohammed vrede zij met hem. En dit was het begin van de profeetschap van Mohammed vrede zij met hem.

De berg Nour: De grot «Hira»

De Grot van Hira is gelegen op het hoogtepunt van Jabal En-Noor in het oosten van Mekka. Het is ongeveer 4 kilometer van de Haram en zijn piek is ongeveer 634 meter hoog. Dit is de grot waarin de Engel Gabriël de eerste openbaring aan profeet Mohamed overbracht. Alnour is één van de bergen van Mekka›s (de Faran bergen), deze bergen zijn ook in het Oude Testament (de Thora) genoemd, Hoofdstuk 23, vers nummer 2.