Islamitische feestdagen

Groet van het Nieuwjaar
Dit is een arabische zin, geschreven in kalligrafische stijl (Tagra), deze stijl werd gebruikt in het Islamitische Khalifa door de Ottmaanse leiders om hun schriften af te sluiten.

De moslims hebben jaarlijks twee feestgelegenheden die ze uitbundig vieren. Iedul Fitr (Suikerfeest) wat gevierd wordt aan het einde van de vastenmaand Ramadan, en dat betekend het einde van de vasten seizoen.

De tweede feestgelegenheid is Iedul Adha (Offerfeest). Dit wordt zo genoemd omdat de Moslims nabijheid zoeken bij Allah de Al Machtige door een offer in zijn naam te slachten als naleving van de Sunnah van onze Vader Ibrahim vrede zij met hem. Hij zag in een droom dat hij zijn zoon Ismaiel moest opofferen, en de dromen van profeten zijn waar. Toen hij op het punt stond om zijn zoon te offeren liet Allah de Verhevene een groot offerdier uit de hemel neerdalen en beval hem om die te slachten in plaats van zijn zoon. (De Koran 37- 19).

En zo doen de Moslims deze Sunnah ieder jaar herleven ze slachten de offerdieren en delen het vlees uit aan de armen en behoeftigen.