Zuilen van de islam

De aanbiddingen in vorm van daden en woorden, ook wel de Zuilen van de Islam genoemd:

1. De twee geloofsovertuigingen

Het getuigen dat er geen God is behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

En dit is de sleutel om de Islam binnen te treden. En de betekenis van Er is geen god behalve Allah.:

  1. Dat er geen Schepper van dit heelal is behalve Allah
  2. Dat er geen bezitter of beschikkingsrecht hebber is behalve Allah.
  3. Dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah.
Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en Mohammed is zijn Boodschapper
Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en Mohammed is zijn Boodschapper.

En de betekenis van het getuigen dat Mohammed Zijn boodschapper is:

Het gehoorzamen van zijn bevelen, het geloven in wat hij verteld en het onthouden van datgeen hij verboden heeft.

2. Het gebed

Een grote groep gelovigen die zich nederwerpen aan God De Verhevene in een unieke opstelling, als een duidelijke vertoning van hun nederigheid en onderworpenheid aan Hem
Figuur: Een grote groep gelovigen die zich nederwerpen aan God De Verhevene in een unieke opstelling, als een duidelijke vertoning van hun nederigheid en onderworpenheid aan Hem.

Het gebed verbindt de dienaar met zijn Heer, hij smeekt Hem, vraagt Hem om vergeving, en vraagt Hem om hulp en correctie in al zijn doen en laten.

Het zijn vijf gebeden per etmaal, verdeeld over de dag en nacht waarvan de tijden bepaald zijn. Hierdoor is de Moslim altijd met zijn Heer verbonden. Mannen dienen de gebeden in de moskeeën te verrichten behalve als men een excuus heeft.

De Moslims staan tijdens het gezamenlijk gebed in rijen naast elkaar, richten zich naar dezelfde richting (Makkah) en zijn allemaal gelijk in de onderwerping aan Allah.

Dit gebed cijfert alle sociale verschillen weg en brengt ze samen als een liefhebbende en intieme gemeenschap.

3. De Zakaat (armenbelasting)

Taalkundig betekend «Zakaat»
Taalkundig betekend «Zakaat»: toename, het verhoogt iemands rijkdom en beschermt het van tegenspoed.

De rijke Moslim geeft gewillig een kleine percentage van zijn geld onder speciefieke voorwaarden aan zijn behoeftige en arme broeders.

De Islam wil hiermee de sociale solidariteit doen herleven, en de armoede totaal wegnemen en het aanpakken van de risico,s die armoede met zich meebrengt.

Hiermee zuivert de Islam de harten van de rijken van gierigheid en hebzucht en ook de harten van de armen van haat en wrok jegens de rijken, wanneer zij zien dat de rijken van tijd tot tijd aan hen uitgeven en hen niet in de steek laten.

4. Het vasten van de (maand) Ramadan

Moslims gebruiken de om het begin en eind van iedere maand te bepalen
Moslims gebruiken de om het begin en eind van iedere maand te bepalen. Het wordt ook gebruikt om het begin van religieuze seizoenen (zoals het vasten en de Bedevaart) te bepalen.

Één maand per jaar vasten de Moslims. Ze eten niet, drinken niet en hebben geen geslachtsgemeenschap vanaf zonsopkomst tot zonsondergang. En dit is geen nieuwe regel voor alleen de Moslims, maar Allah had het ook de vorige volkeren verplicht gesteld.

Allah zegt hierover:

O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen. (De Koran 2- 183).

Het vasten helpt in het bevechten van de lusten. Door het vasten voelt een Moslim wat de armen voelen en hierdoor komt hij zijn verplichtingen tegenover hen na en zet zich meer in om hun behoefte te vervullen.

5. De bedevaart

Bedevaartgangers omlopen de Ka›ba tijdens de Hajj periode
Bedevaartgangers omlopen de Ka›ba tijdens de Hajj periode. Deze moskee is geschikt voor meer dan twee miljoen mensen op een moment.

Het bezoeken van Makkah om daar op bepaalde plaatsen (zoals Arafah, Muzdalifa, De heilige moskee) bepaalde handelingen (Zoals verblijven in Arafah, Muzdaalifa, enz) te verrichten in bepaalde tijden (Zoals het verblijven in Arafah de negende dag van de 12de Islamitsche maand Du al Hijah). Dit alles doet de Moslim omdat hij de wil van zijn Heer nastreeft. De Hadj (bedevaart) is voor iedere Moslim één keer in het leven verplicht indien hij/ zij aan de volgende voorwaarde voldoet:

  • Volwassenheid bereikt hebben.
  • Bewust zijn.
  • Lichaamelijk en economisch in staat zijn de bedevaart te verrichten.

Allah zegt:

En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoeft aan de werelden (De Koran 3- 97).

De Hadj is de grootste Islamitsche bijeenkomst waarbij de moslims bijeenkomen op één plaats, één tijd, in één soort kleding, en dezelfde daden verrichten. Waarbij ze Eén Heer aanbidden en om vergeving vragen, er is geen verschil tussen rijk of arm, zwart of wit, arabisch of europees. Dit alles duidt op het Islamitsch broederschap.