Voorwoord van de Engelse vertaling

Ondanks dat de Islamitische manier van leven de grootste aanhang ter wereld heeft, is er een grote behoeft aan juiste en bruikbare informatie over het islamitische geloof zowel voor de praktiserende moslim als degene die in de Islam geïnteresseerd is.

Ironisch genoeg heeft 9/ 11 ervoor gezorgd dat de westerse samenleving een ongewone en vaak irrationele afkeer heeft van de Islam. Maar gelijktijdig prikkelt het de interesse van veel nieuwsgierige en nadenkende niet-islamitische westerlingen met een kritische kijk naar de media die de islam en zijn aanhangers in een kwaad daglicht zet, terwijl hun persoonlijke ervaringen met de moslims vaak het tegendeel is.

Daarom zoeken ze de waarheid van de religie en proberen hun eigen antwoorden te vinden op vragen die ofwel worden genegeerd in de bekende media, of het wordt zo verdraaid dat er verkeerde informatie wordt vrijgegeven. Wat resulteert is een leegte die schreeuwt om een informatieve betekenisvolle, en serieus antwoord.

Abdul- Rahman al- Sheha heeft zich in zijn grensverleggende compendium “De sleutel tot het begrijpen van de Islam” niet alleen gericht op deze behoefte, maar heeft met zijn schrijven een unieke boek geïntroduceerd dat zowel gebruiksvriendelijk is als uitgebreid en wetenschappelijk.

De islamitische ontwaking die de moslim in de 20ste eeuw heeft bevrijdt van kolonisatie leed niet een tekort aan geleerden of kennis gericht op het consolideren van nieuwe vrijheden gevonden in het Boek van Allah en de uitspraken van Zijn Nobele Profeet .

Het genie van deze vroege islamitische wijzen heeft een grote bijdrage geleverd aan het construeren van een kader waarop de huidige oplevende islamitische bewegingen huisvesten. Maar bijna al deze Islamitische verhandelingen zijn uiteindelijk geschreven in een taal en stijl gericht naar degenen die, voor het grootste deel, al moslim zijn, of ervaren zijn met de gebruikte termen en manier van schrijven.

Al-Sheha zijn sleutel, is een eenvoudig geschreven boek dat een schat aan informatie biedt voor de niet-moslim die streeft naar een duidelijke en beknopte beschrijving over wat de Islam wel en niet is. Ook biedt het boek een uiterst goede en geordende beschrijving van oudsher afkomstig overzichten op gebied van geloofsleer, aanbidding , en sociale kwesties voor de praktiserend moslim.

Het is duidelijk dat deze manier van het verstrekken van essentiële informatie over de boodschap van de Islam, de islam presenteert in een frisse en complete uitnodigende gelegenheid met behoud van: onveranderlijke en onaantastbare principes van het Geloof.

“De sleutel” combineert een inzichtelijke en deskundig oog van een geleerde met de empathie van een sociaal bewuste onderzoeker.

Het resultaat is een informatief , boeiend verhaal dat o.a. de essentie van de islamitische eredienst , en de islamitische interpretatie van de astrofysica , (al- Haitham, en Edwin Hubble), met gelijke helderheid en zelfverzekerdheid behandeld, en nog belangrijker, hen beiden verbindt met passende referenties uit de Koran, profetische uitspraken, of beide. De onderwerpen zijn in opmerkelijke breedte en diepte behandeld, dit staat als een getuigenis van het enorme talent en de scherpzinnigheid van de auteur.

De inhoud en de stijl van dit boek brengt de wereldwijde dialoog over religie in het hedendaagse leven een bijzonder belangrijke bijdrage, hiermee neemt al- Sheha´s boek een belangrijke plaats onder de werken van zijn soort. Het boek herdefinieert de hoofdlijnen van dit debat en het verbeterd de inkijk op de islamitische fundamenten van de Europese wetenschap en cultuur. Het is een perfect stuk werk dat hopelijk invloed zal hebben op de volgende generatie van islamitische geleerden die ervoor kiezen om het presenteren van de Islam in onbebouwd grond als hun levenswerk te zien. We bidden voor een algemene aanvaarding van dit prachtig aanbod, en we vragen Allah de Almachtige, de Ene, de Sublieme de moslims standvastig te maken en niet-moslims leiding te schenken en kennis te geven van al het goede in deze wereld , en het beste in het hiernamaals.

Hoofd van onderzoek en ontwikkeling van: “De Canadese Dawah vereniging”.

Professor Kamal Hassan Ali, M. Ed., Ed.D.
Westfield State College, Westfield, MA, USA

Voorwoord schrijver

In de naam van Allah de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Alle Lof is aan Allah, en Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen, Voorts: Degene die een boek doorbladert heeft het niet gelezen.

Dit boekje geeft een korte uitleg over de laatste goddelijke religie. Allah heeft met deze religie alle voorgaande religies opgeheven. Een geloof dat beleid wordt door meer dan 1 miljard mensen wereldwijd volgens de laatste statistieken. Het geloof dat door veel mensen geaccepteerd wordt, ondanks de zwakke financiële en menselijke steun. En het komt zelden voor dat iemand de Islam verlaat nadat hij/zij de Islam omarmt heeft.

Belangrijke mededeling: Voordat u dit boek gaat lezen dient u te weten dat de Koran geen wetenschappelijk boek is, maar de Koran kennis en geleerden heeft geëerd en hun een hoge status gegeven in de gemeenschap en ons heeft opgedragen hun te respecteren en te waarderen.

De Koran is een wetgeving die voor de moslim de weg tekent hoe hij/zij dient om te gaan met andere mensen, zodat de moslim op de hoogte is wat zijn rechten en plichten zijn. Dit is niet alleen op gebied van het aanbidden van een god, maar ook op gebieden zoals; maatschappij, educatie, economie, politiek, en zelfs op karaktereigenschappen. Dit alles zodat de mensen een goed en gelukkig leven hebben zonder dat de een de ander onrecht aandoet.

In dit boek wil ik niet de Koran aan de moderne wetenschap of ontdekkingen koppelen, maar ik noem bepaalde verzen uit de Koran waarin verwijst wordt naar ondekkingen van de moderne wetenschap. Allah heeft in de Koran een aantal van Zijn scheppingen genoemd zoals de zon, de maan, de sterren, de nacht, de dag, de hemel, de aarde, de dieren, de planten enz. en ons gevraagd om hierover na te denken, zodat wij De Heer leren kennen en Zijn grootheid, macht en alomvattende kennis.

Ik hoop dat dit boek een reden zal zijn voor de lezer om de Koran beter te leren kennen, het boek dat niet door valsheid bereikt kan worden niet van voren en niet van achteren. Een neerzending van de AlWijze, de Geprezene(1).

Dr. Abdul-Rahman AlSheha