De Koran en Bergen

bergen

Allah zegt:

Hebben Wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt? En de bergen als pinnen? (De Koran: 78 -67).

Wetenschappers verklaren de rol van de Bergen als pinnen die de aarde stabiliseren.

Ze zeggen: bergen hebben onderliggende wortels, deze wortels zijn diep verankerd in de grond, ze zijn in de vorm van een pin. De aardkorst in 30 tot 60 kilometer diep, dit is ondekt met de seismograaf. Deze seismograaf heeft bewezen dat iedere berg een wortel heeft die de bovenste aardkorst stabiel houdt op de onderste visco-elastische laag. Daarom is de berg vergelijkbaar met een spijker die twee houtstukken bij elkaar houdt.
Allah zegt: En Hij bracht op de aarde gebergten aan zodat jullie niet met haar beven, en riviren en wegen. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen (De Koran: 16- 15).
Bergen als Pinnen
Isostasie: De berg massa wijkt af van het verticale middenpunt, maar niet zoveel als verwacht. In het diagram is de verticale stand getoond door (a), als de berg gewoon een belasting op een stabiele korst zou zijn dan zou de korst buigen(c). Maar omdat de berg diepe rotsen bezit met een relatief lage dichtheid, is de waarneembare afwijking slechts tot (b) (Een diagram uit: “Building Planet Earth, Cattermole” pag. 35 ).

De moderne wetenschap bewijst dat bergen op een verbazingwekkende manier over de aarde verspreidt zijn, zodat zij de aardkorst stabiel houden en geen hevige bevingen vertoont.

Vooral de bergen die door geologen bergketens genoemd worden, die over alle wereld delen verspreid zijn. Hoe kan een analfabetische man die in/bij een volk heeft geleefd waarvan de meeste onder hen analfabeet waren zulke verbazingwekkende feiten weten?

Dit diagram toont de wortels van een berg. Sommige van deze wortels kunnen zestig kilometer lang zijn.
Dit diagram toont de wortels van een berg. Sommige van deze wortels kunnen zestig kilometer lang zijn.