De Koran en embryonale fases

Allah zegt over de fases van een embryo:

En voorzeker, Wij hebben de mens uit een treksel van klei geschapen. Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, Die Wij vervolgens met vlees bekleedden. Later schiepen Wij een andere schepping. Gezegend is daarom Allah, de Beste der Scheppers. (De Koran: 23- 12).

De fases van de schepping van een mens zoals in de Koran zijn:

  • De eerste fase : De fase van Klei en dat is de basis waarvan Adam (vrede zij met hem) de vader van de mensen is geschapen en in het voorgaande vers spreekt de zogenaamde evolutietheorie tegen, daar Allah ons in dit vers duidelijk maakt dat de schepping van de mens apart heeft plaatsgevonden en niet als gevolg van ontwikkeling.
  • De tweede fase : De fase van menging, dit is het gevolg van het samenkomen van het water van de man (sperma) en het water van de vrouw (de eisprong) en het mengen ervan, en in deze fase kan het zijn dat Allah het mengen (het bevruchten van de vrouwlijke eicel) beschikt of dat Allah geen toestemming geeft dat het gemengd (bevrucht) wordt. Wanneer ze wel gemengd worden, dan onstaan de «gemengde druppel» en dat is het begin van de vorming van de mens.

Allah zegt:

Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen uit een gemengde druppel om hem te beproeven. Daarom gaven Wij hem het gehoor engezichtsvermogen. (De Koran: 76- 2).
De beginfase van de ontwikkeling van de mens.
De beginfase van de ontwikkeling van de mens.
Dit figuur toont de bevruchting , de processie van gebeurtenissen beginnen wanneer het sperma contact maakt met de secundaire eicel plasmamembraan en eindigend met de vermenging van moederlijke en vaderlijke chromosomen in metafase van de eerste mitotische deling van de zygote. Een secundaire oöcyt omgeven door verschillende zaadcellen, waarvan er twee de corona stralen doordringen. (Uit boek van: dr. Keith Moore, The developing human, pagina 34 -. 7de editie).
Dit figuur toont de bevruchting , de processie van gebeurtenissen beginnen wanneer het sperma contact maakt met de secundaire eicel plasmamembraan en eindigend met de vermenging van moederlijke en vaderlijke chromosomen in metafase van de eerste mitotische deling van de zygote. Een secundaire oöcyt omgeven door verschillende zaadcellen, waarvan er twee de corona stralen doordringen. (Uit boek van: dr. Keith Moore, The developing human, pagina 34 -. 7de editie).

Deze gemengde druppel in deze fase zal of uit de baarmoeder vallen en eruit verdreven worden door de voortbeschikking van Allah de verhevene doordat de bevruchte eicel zich niet vestigt in de baarmoeder door zich te nestelen in de baarmoederwant, of Allah de verhevene beschikt het voor de bevruchte eicel om zich wel in de baarmoederwand te nestelen, waarop de eicel zich verder ontwikkelt naar de volgende fase door middel van voeding uit de baarmoederwand.

Allah zegt:

En Wij laten in de baarmoeder rusten wat Wij willen, tot een bepaalde tijdstip, waarna Wij jullie als een kind uit (de baarmoeder) doen verlaten. (De Koran: 22- 5).
g-fertilization-2.jpg

Bloedstolsel / Vastklampende ding: Het wordt zo genoemd omdat het zich vastklampt aan de baarmoeder, zoals een bloedzuiger aan dieren vastklampt om zichzelf te voeden.

  • De derde fase : De fase van vastklapmen (vorm) (Alaq), deze Arabische benaming duid op het vastklampen en het hangen aan, dit omdat de ontwikkelde eicel nu aan de baarmoederwand hangt en zich daaruit voedt, en hierdoor lijkt hij op een bloedzuiger wat in het Arabisch ook dezelfde benaming heeft (Alaq) die leeft door zich vast te klampen aan wezens en zich door het bloed ervan te voeden.
Zijaanzicht van een embryo (24 tot 25 dagen oud). Deze tekening toont de gelijkenissen tussen een bloedzuiger en een menselijk embryo in het ‘alaqah’ stadium. (Uit het boek van Dr. Keith Moore, The developing human, pag. 71 – 7 de editie).
Zijaanzicht van een embryo (24 tot 25 dagen oud). Deze tekening toont de gelijkenissen tussen een bloedzuiger en een menselijk embryo in het ‘alaqah’ stadium. (Uit het boek van Dr. Keith Moore, The developing human, pag. 71 – 7 de editie).

Zijaanzicht van een embryo (24 tot 25 dagen oud). Deze tekening toont de gelijkenissen tussen een bloedzuiger en een menselijk embryo in het ‘alaqah’ stadium. (Uit het boek van Dr. Keith Moore, The developing human, pag. 71 – 7 de editie).

Gedeelte van een geïmplanteerde embryo (ongeveer 21 dagen). In dit diagram kunnen we de schorsing van een embryo zien tijdens de ‘alaqah’ stadium in de baarmoeder van de moeder.Gedeelte van een geïmplanteerde embryo (ongeveer 21 dagen). In dit diagram kunnen we de schorsing van een embryo zien tijdens de ‘alaqah’ stadium in de baarmoeder van de moeder.

Gedeelte van een geïmplanteerde embryo (ongeveer 21 dagen). In dit diagram kunnen we de schorsing van een embryo zien tijdens de ‘alaqah’ stadium in de baarmoeder van de moeder.

Sectie van een embryo geïmplanteerd (ongeveer 21 dagen). In deze grafiek kunnen we de ophanging van een embryo te zien in de fase van “alaqah” in de baarmoeder.
Sectie van een embryo geïmplanteerd (ongeveer 21 dagen). In deze grafiek kunnen we de ophanging van een embryo te zien in de fase van “alaqah” in de baarmoeder.

Sectie van een embryo geïmplanteerd (ongeveer 21 dagen). In deze grafiek kunnen we de ophanging van een embryo te zien in de fase van “alaqah” in de baarmoeder.

  • De vierde fase : De fase van embryo (al moedga), deze benaming in het arabisch wordt ook gebruikt voor hetgeen gekauwd is, en in deze fase lijkt het embryo op iets dat gekauwd is.
Macrofoto van een podium 13, 4 1/2 week menselijke embryo. (Keith Moore) De ware grootte is 4,5 mm.
Macrofoto van een podium 13, 4 1/2 week menselijke embryo. (Keith Moore) De ware grootte is 4,5 mm.
De embryo in dit stadium lijkt op een gekauwd stof, omdat de somieten aan de achterkant van de embryo enigszins lijken tandafdrukken in een gekauwde substantie.Afbeelding links: Kijk naar de overeenkomsten tussen een stuk gekauwde kauwgom en een daadwerkelijke foto van een embryo. Hoe is het mogelijk dat een analfabetische man dergelijke expliciete details geeft over het embryo? Het is inderdaad maar een openbaring van God!
De embryo in dit stadium lijkt op een gekauwd stof, omdat de somieten aan de achterkant van de embryo enigszins lijken tandafdrukken in een gekauwde substantie.Afbeelding links: Kijk naar de overeenkomsten tussen een stuk gekauwde kauwgom en een daadwerkelijke foto van een embryo. Hoe is het mogelijk dat een analfabetische man dergelijke expliciete details geeft over het embryo? Het is inderdaad maar een openbaring van God!

Macrofoto van een podium 13, 4 1/2 week menselijke embryo. (Keith Moore) De ware grootte is 4,5 mm.

De embryo in dit stadium lijkt op een gekauwd stof, omdat de somieten aan de achterkant van de embryo enigszins lijken tandafdrukken in een gekauwde substantie.Afbeelding links: Kijk naar de overeenkomsten tussen een stuk gekauwde kauwgom en een daadwerkelijke foto van een embryo. Hoe is het mogelijk dat een analfabetische man dergelijke expliciete details geeft over het embryo? Het is inderdaad maar een openbaring van God!

• De vijfde fase : De fase van botvorming.
• De zesde fase : De fase van het bekleden van de botten met vlees.
• De zevende en laatste fase : De fase van nieuwe schepping, hier wordt de schepping vorm gegeven en afgewerkt en wordt het /de ziel ingeblazen. Het /de menselijke foetus ondergaat verschillende fases van schepping in drie duisternissen, zoals onze Heer heeft duidelijk gemaakt:

Hij schept jullie in de schoten van jullie moeders, schepping na schepping, in drie duisternissen. De Koran 39- 6.

Het wonderbaarlijke aan dit vers is dat Allah ons vertelt dat de foetus drie vliezen heeft welk Allah duisternissen heeft genoemd, omdat het vliezen zijn waar geen water, lucht, licht of warmte uit kan, en deze vliezen zijn niet zichtbaar behalve na een zeer nauwkeurige operatie, en met het blote oog lijkt het slecht één vlies.

Een tekening van een sagittale doorsnede van een zwangere uterus (baarmoeder) 4 weken blijkt de verhouding van de vliezen aan elkaar en de zogenaamde deciduas en embryo.
Een tekening van een sagittale doorsnede van een zwangere uterus (baarmoeder) 4 weken blijkt de verhouding van de vliezen aan elkaar en de zogenaamde deciduas en embryo.

Proffesor Maurice Bucaille :

Heeft gezegd: De drie duisternissen zijn de barrières die de foetus scheiden van de buitenwereld, de foetus leeft binnen een vlies (de placenta) die zich in de baarmoeder bevindt, die zich op zijn beurt in de buit van de vrouw bevindt, dus zo kan er gezegd worden: de drie duisternissen kunnen uitgelegd worden als de duisternis van de placenta, de duisternis van de baarmoeder en de duisternis van de buikwand.

Allah zegt:

Hebben Wij jullie niet uit een onaanzienlijk water geschapen? Toen plaatsten Wij het in een beschermende rustplaats. Tot een bekend tijdstip. Wij beschikten (erover) en Wij zijn de beste Beschikkers. (De Koran: 77- 20).

Proffesor Keith Moore:

(één van de wereldwijd bekendste wetenschappers op gebied van embryologie en voorzitter van de afdeling Anatomie en embryologie aan de universiteit van Toronto, Canada) zegt in zijn boek The developing human: Toen ik alle fases van de foetus in de buik van zijn moeder doornam, met behulp van de nieuwste wetenschappelijke apparatuur, bleek dat het allemaal precies overeen kwam met de in de Koran genoemde fases van botvorming en vlees enzovoorts.
En toen hem gevraagd werd: Is het mogelijk dat de Profeet van de Islam deze details over de foetus kon weten? Zei hij: Onmogelijk... De hele wereld in die tijd wist niet dat de foetus in fases geschapen werd, het is zelfs zo dat de wetenschap tot vandaag de dag niet in staat is om de fases te benoemen, maar ze hebben ze zeer ingewikkeld benummerd, terwijl de Koran ze een aantal simpele namen heeft gegeven en tegelijkertijd zeer nauwkeurig, ... en voor mij is het duidelijk dat dit bewijzen zijn voor Mohammed van Allah.

Dr. Gerald Goeringer:

hoogleraar embryologie aan de Amerikaanse universiteiten heeft gezegd:

Veel door de Moslims genoemde feiten komen daadwerkelijk overeen met de door wetenschap bewezen feiten.