De Koran en de expansie van het universum

Expansion of the Universe

Allah zegt:

En Wij hebben de hemel met een grote macht gebouwd. En voorwaar, Wij zijn zeker uitbreiders. (De Koran:51- 47).

En Allah zegt:

Weten degenen die ongelovig zijn dan niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij met water alle dingen levende maakten? Geloven zij dan niet? (De Koran:21- 30).

En Allah zegt:

aarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: «Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.» Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: «Wij zijn gewillig gekomen. (De Koran: 41 -11).
Expanding Universe
Deze foto laat zien dat het heelal uitdijt

En Allah zegt:

(Gedenkt) de Dag waarop Wij de hemelen oprollen, zoals het oprollen van het perkament om op te schrijven: net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij zullen het doen. (De Koran:21 -104).

En Allah zegt:

Op de dag dat de aarde wordt vervangen door andere aarde, en zo ook de hemelen. En (de mensen) zullen verschijnen voor Allah, de Ene, de Overweldiger. (De Koran:14- 48).

Astronomen hebben doormiddel van observaties van sterrenstelsels en verre hemellichamen ondekt dat het heelal constant in beweging is en continu groeit en uitbreidt. Dit feit is bewezen door de Amerikaanse astronoom Vesto M. Slipher doordat hij een aantal Sterrenstelselen buiten onze Melkweg onderzocht en zag dat de meeste met een hoge snelheid steeds verder van ons vandaan zijn en ook onderling snel uiteenlopen.

Deze foto laat zien dat de afstanden tussen sterrenstelsels of clusters van sterrenstelsels voortdurend toeneemt en dat daarom het heelal uitdijt.
Deze foto laat zien dat de afstanden tussen sterrenstelsels of clusters van sterrenstelsels voortdurend toeneemt en dat daarom het heelal uitdijt.

En ook de natuurkundige gespecialiseerde in kosmische wetenschap aan het begin van de 20ste eeuw George Lumens, en de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble bevestigen allebei het fenoneem van uitdijing van het heelal, en het permanent uit elkaar bewegen van sterren en Sterrenstelselen. En dit uitbreiden geld alleen op grote schaal, niet op lokale schaal.

Hiermee hebben de geleerden bewezen dat het universum continu uitdijt en uitbreidt, en dit zal doorgaan totdat de zwaartekracht zijn controle verliest over deze objecten en deze verstrooid zullen worden in de ruimte en dit zal uiteindelijk zorgen voor het einde van de wereld. En Allah sprak de waarheid toen Hij zei over het einde van de wereld:

Wanneer de hemel gespleten wordt. En wanneer de sterren zullen vallen(De Koran: 82- 1).