De Koran en de rol van de wind bij het vormen van wolken en regen

Allah zegt:

En Hij is Degene Die de winden zendt als aankondigers van verheugende tijdingen, voorafgaan aan Zijn Barmhartigheid (regen).Zodat wanneer zij de zware wolken hebben opgeheven, Wij die naar een dorre streek drijven, waarmee Wij dan allerlei soorten vruchten voortbrengen. Zo wekken Wij de doden op. Hopelijk laten jullie je vermanen.» De Koran 7- 57.

En in een andere vers zegt Allah:

En Wij hebben de winden gezonden als bestuivers en Wij hebben regen neergezonden uit de hemel, waarmee Wij jullie te drinken geven. En jullie zijn daar niet de bewaarders van. (De Koran: 15 -22).

Het is wetenschappelijk bewezen dat de wind als vaccinatie dient voor veel planten, doordat de wind stuifmeel meevoert. En ook m.b.t de wolken dient de wind als een bestuiver, de wetenschap heeft bevestigt dat wolken, regen en wind elkaar nodig hebben. Vroeger dacht men dat regen direct uit de hemel neerdaalde, maar de wetenschap heeft bewezen dat de wind de wolken opdrijft, de wind zorgt ervoor dat de damp uit de zee omhoog wordt geblazen, en daarna de wolken verzamelt en deze voedt met damp uit de zeeën en rivieren. Het is een wetenschappelijk feit dat de wind de wolken niet slechts voedt met damp, maar daarnaast bestuift de wind de wolken met zoutrijke microscopisch kleine deeltjes genaamd: condensatiekern, deze deeltjes vliegen vanuit de zeeën en oceanen op met de wind om uiteindelijk regenwolken te vormen.

Een beeld van de atmosfeer, waaronder de wolken en de wind.
Een beeld van de atmosfeer, waaronder de wolken en de wind.

Allah zegt:

Allah is Degene Die de winden zendt die dan wolken voortdrijven, waarna Hij hen in de hemel uitspreidt hoe Hij wil, en hen in stukken verdeelt. Dan zie jij de regen vanuit hun midden komen. En wanneer deze neerkomt op wie Hij wil van Zijn dienaren verheugen zij zich.» (De Koran: 30- 48).
Een cumulonimbuswolk. Deze foto is genomen door een NASA satelliet. Het is alsof een onzichtbare hand de stapelwolken naar de plaats van convergentie drukt.
Een cumulonimbuswolk. Deze foto is genomen door een NASA satelliet. Het is alsof een onzichtbare hand de stapelwolken naar de plaats van convergentie drukt.

De moderne wetenschap bevestigt werkelijk ook wat het Vers heeft bevestigt wat betreft de fases van de vorming van wolken, de wind voert de zoutrijke damp uit de zee op, en draagt ze naar de bovenste lagen van de atmosfeer. Deze zogenaamde condensatiekernen zijn de kernen waar de stijgende damp zich omheen verzamelt en uiteindelijk wolken vormen als minuscule kleine druppeltjes en wanneer deze druppels zwaarder worden dan de lucht beginnen ze als regen neer te dalen.

Allah de verheven zegt:

Zie jij niet dat Allah de wolken voortdrijft en hen dan bij elkaar voegt en hen daarop in stapels verzamelt? Hierna zie jij de regen uit hen midden komen. En Hij doet uit de hemelen bergen (wolken) neerdalen waarin hagel is. Hij treft daarmee wie Hij wil en Hij wendt het af van wie Hij wil. De flits van de bliksem ontneemt bijna het gezichsvermogen (De Koran: 24- 43).

Een ander fase van de vorming van wolken is de vorming van stapelwolken. Wanneer kleine wolken worden gevormd, komen ze bij elkaar en vormen ze verticale wolken, dit als gevolg van de krachtige opwaartse luchtstroom in het midden van de wolken en zwakkere luchtstroom aan de zijkanten van de wolken. Totdat deze verticale wolk tijdens het stijgen een punt bereikt waar het kouder is en regendruppels ontstaan. Daarna beginnen de regendruppel neer te dalen doordat ze te zwaar zijn geworden om door de luchtstroom te worden gedragen. Dit vers maakt ons ook duidelijk dat de koude lucht elektriciteitsladingen veroorzaakt die op hun beurt voor donder en bliksem zorgen. Dit is een feit dat na jaren lang onderzoek door geleerden is ondekt.

regenwolken

(A) 1e fase (b) 2e fase (c) 3 fase

Wanneer het spanningsverschil tussen de negatief geladen onderwolk en de positief geladen aardoppevlakte groot genoeg is, begint een zogenaamde voorontlanding. Deze loopt van de wolk naar de aarde, op hetzelfde moment loopt vanuit de aarde een zogenaamde vang-ontlading, wanneer de twee elkaar raken onstaat de voor het oog zichtbare en voor het oor hoorbare bliksem en donder. Daarop ontstaat door de blikseminslag een plotselinge

Een diagram van een gevorkte bliksem inslag : (a) De negatieve lading geconcentreerd onder de wolk wordt groot genoeg om de weerstand van de lucht te overwinnen en ontwikkelt een bliksemkanaal richting de grond. (b) Een opwaartse stroom van positieve ladingen vormt de bodem van concentreerde verhoogde punten. (c) De neerwaartse stroom van negatieve ladingen ontmoet de opwaartse stroom van positieve ladingen en een sterke elektrische stroom de opwaartse stroom van positieve ladingen en een sterke elektrische stroom bekend als teruggaande slag draagt de positieve ladingen in de wolk.
Een diagram van een gevorkte bliksem inslag : (a) De negatieve lading geconcentreerd onder de wolk wordt groot genoeg om de weerstand van de lucht te overwinnen en ontwikkelt een bliksemkanaal richting de grond. (b) Een opwaartse stroom van positieve ladingen vormt de bodem van concentreerde verhoogde punten. (c) De neerwaartse stroom van negatieve ladingen ontmoet de opwaartse stroom van positieve ladingen en een sterke elektrische stroom de opwaartse stroom van positieve ladingen en een sterke elektrische stroom bekend als teruggaande slag draagt de positieve ladingen in de wolk.

hoge verwarming van de directe omgeving, dat zorg voor een soort explosie van de lucht. Het geluid van deze explosie is de zogenaamde donder. En het licht van de explosie tijdens de ontlading is de bliksemschicht of bliksem.

Allah zegt:

En Hij stuurt bliksemschichten en treft hiermee wie Hij wil (De Koran: 13- 13).