De Invloed van de islamitische beschaving op de moderne wetenschappelijke ontwikkeling

12e eeuwse model van het zonnestelsel
Deze foto toont een model van het zonnestelsel uit de twaalfde eeuw in Bagdad.

Wie terugkeert naar de oorsprong van de moderne wetenschappelijke ontwikkeling van de moderne wetenschap zal het ermee eens zijn dat islamitische beschaving met inbegrip van de islamitische geleerden een duidelijk rol heeft gespeeld in het ontwikkelen ervan. Amélie Sédillot (een westerse geleerde) heeft gezegd:Hoe goed het westen ook probeert de invloed van de Arabisch islamitische beschaving op wereld te ontkennen, het zal ze niet lukken om zijn sporen op de koepel van de hemel te wissen.

Want zij zijn het die de stelregels en basissen hebben opgericht, die als startpunt zijn gebruik richting de moderne wetenschap.

Zo zijn in het boek Termen van luchtvaart en ruimtevaart die vooral door het Amerikaanse N.A.S.A. wordt gebruikt, sterren genoemd die voor navigatie gebruikt worden waarvan 60% oorspronkelijk Arabisch benaamd is.

Wiliam H. Allen, Editor, Dictionary of Technical Terms for Aerospace Use, First Edition, National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C., NASA SP-7, 1384H (1965G.) (5,6).

Wetenschappelijke kennis die is ontstaan in India, China en de Helleense wereld werd uitgezocht door moslimgeleerden en vervolgens vertaald, verfijnd, gesynthetiseerd en aangevuld in verschillende islamitische kennis instituten in de islamitsche wereld, waarop de kennis zich verder verspreed naar West-Europa.(Geschiedenis van de Geneeskunde, Arabische wortels van de Europese geneeskunde, David W. Tschanz, MSPH, PhD Zie ook: http://www.hmc.org.qa/hmc/heartviews/HV-v4% 20N2/9.htm).
Wetenschappelijke kennis die is ontstaan in India, China en de Helleense wereld werd uitgezocht door moslimgeleerden en vervolgens vertaald, verfijnd, gesynthetiseerd en aangevuld in verschillende islamitische kennis instituten in de islamitsche wereld, waarop de kennis zich verder verspreed naar West-Europa.(Geschiedenis van de Geneeskunde, Arabische wortels van de Europese geneeskunde, David W. Tschanz, MSPH, PhD Zie ook: http://www.hmc.org.qa/hmc/heartviews/HV-v4% 20N2/9.htm).
De Astrolabe: Een belangrijk apparaat uitgevonden door moslims voor navigatie. De punten van de gebogen pieken aan de voorzijde rete plaat, geven de posities van de helderste sterren. De naam van elke ster wordt is gemerkt aan de onderkant van elke piek. Door de rete gedurende de dag te draaien en op de stand voor een bepaalde tijd te zetten, kan de positie van de vaste sterren afgelezen worden. (The Whipple Museum of the History of Science in Cambridge).
De Astrolabe: Een belangrijk apparaat uitgevonden door moslims voor navigatie. De punten van de gebogen pieken aan de voorzijde rete plaat, geven de posities van de helderste sterren. De naam van elke ster wordt is gemerkt aan de onderkant van elke piek. Door de rete gedurende de dag te draaien en op de stand voor een bepaalde tijd te zetten, kan de positie van de vaste sterren afgelezen worden. (The Whipple Museum of the History of Science in Cambridge).

De boeken en werken van de voorgaande moslims waren de belangrijkste referenties waarvan geprofiteerd is door degene die na hun gekomen zijn, vooral door Europeanen die geïnvesteerd hebben in de naar hun vertaalde boeken om de moderne wedergeboorte te bereiken, en zo werden uit veel van deze boeken in veel van hun universiteiten onderwezen. Gustave Le Bon zegt in zijn boek De Arabische beschaving:

Iedere keer dat we nader onderzoek doen in de Arabische beschaving, hun boeken, hun uitvindingen en kunst komen er nieuwe feiten en perspectieven naar voren. En al snel zagen we in dat de Arabieren reden waren dat de middeleeuwse kennis hadden van de voorgaande, en dat de westerse universiteiten vijf eeuwen lang geen andere bronnen had dan hun boeken. En dat hun het zijn geweest die europa welvaart, begrip en normen. De geschiedenis kent geen volk dat geproduceerd heeft wat hun geproduceerd hebben in zo›n korte tijd, en niemand hun artistieke creativiteit overtrof.
Bloedsomloop en de inwendige organen van het menselijk lichaam. Een afbeelding uit een boek van een oude islamitische arts.
Bloedsomloop en de inwendige organen van het menselijk lichaam. Een afbeelding uit een boek van een oude islamitische arts.

Zo is in wiskunde b.v. stelkunde (algebra), trigonometrie, allogreetmat (logaritme) en bolvormige geometrie Mohammed Al-Chwarizmi een van de bekende geleerde. En op het gebied van astronomie en ruimte de geleerde Zakariya› ibn Muhammad al-Qazwini en Abu Raihan Biruni, de Duitse oriëntalist zegt over Biruni:

Het slimste brein dat de mensheid gekend heeft.

En wat betreft de medische en farmaceutische wetenschappen zijn islamitische geleerden zoals Ibn Rushd en Ibn An-Nafies met stelregels gekomen die als vertrekpunt zijn gebruikt voor de moderne medische en farmaceutische wereld. Ibn An-Nafies heeft de kleine bloedsomloop ontdekt, een paar eeuwen voor de Engelse W. Harvey en de Spaanse M. Servet.

En wat betreft oogheelkunde zijn er de geleerden Amaar Bin Ali, Ali Bin ,Issa Al-Kahaal. In de optiek wereld heeft Al-Hassan Ibn Al-Haitam de theorieen en wetten ontwikkeld. En in de chirurgie Al-Mansoeri en Aboe Bakr Al-Razi.

De anatomie van het oog - Een afbeelding uit een boek van een oude islamitische arts
De anatomie van het oog - Een afbeelding uit een boek van een oude islamitische arts

En in kaakchirurgie en tandheelkunde Al-Bagdadi en Aboe Al-Qasiem Al-Zahrawi waarvan de laatste een boek heeft geschreven dat uit 30 delen bestaat,waarin o.a. gereedschappen in staan voor het uitvoeren van operaties en uitleg hoe ze gebruikt dienen te worden.

En op het gebied aardkunde en aardrijkskunde belicht ons Al-Sharief Al-Idrissi, hij is op dit gebied een vooraanstaander, hij heeft mappen getekend van eerst klasse en navigatie systemen ontworpen.

En over het algemeen zijn er veel islamitische geleerden die een bijdrage hebben gehad bij het opzetten van de moderne ontwikkelingen, degene die hier meer over wil weten dient terug te gaan naar boeken die dit onderwerp behandelen en zal zien dat er veel van hun theorieën en onderzoeken onterecht aan anderen zijn toegeschreven.

Proces van de geneeskunde extractie - Een afbeelding uit een boek van een oude islamitische apotheker.
Proces van de geneeskunde extractie - Een afbeelding uit een boek van een oude islamitische apotheker.

George Sarton zegt hierover:

Als het niet de islamitische geleerden en hun verwezenlijkingen was dan zouden de geleerden van de moderne wedergeboorte vanaf nul moeten beginnen en dan zou de civilisatie een paar eeuwen achterlopen.
Een wereldkaart - Een afbeelding uit een boek van een moslimgeleerde in de geografie.
Een wereldkaart - Een afbeelding uit een boek van een moslimgeleerde in de geografie.

Eigenschappen van de islamitische beschaving

  • Kennis opdoen in de islam is een religieuze voorschrift zoals eerder vermeld.
  • De islamitische geleerden van vroeger gebruikten hun kennissen om de geloofsovertuiging bij de mensen te versterken, terwijl veel van de moderne geleerden hun kennissen gebruiken om de geloofsovertuiging bij de mensen te degraderen.
  • De islamitische geleerden van vroeger gebruikten hun kennissen om de mensheid van dienst te zijn, daarentegen gebruiken veel van de moderne geleerde hun kennis om te profiteren van de mensheid, hen te beheersen en aanwringen om hun eigenbelangen te behartigen. Doormiddel van hun slechte uitvindingen zoals atoom bommen, nucleaire bommen en waterstofbommen en andere soort massavernietigingswapens. En het bevechten van iedereen die hetzelfde wil bezitten, zodat alleen zij de overheersende zijn en de rest van de wereld kunnen misbruiken.
  • De islamitische geleerden hebben hun kennis opengesteld voor iedereen om er van te kunnen profiteren, in tegenstelling tot de meeste geleerden van tegenwoordig die hun kennis met patenten beschermen zodat alleen zij of hun landen er van kunnen profiteren.
  • De doel van de islamitische geleerden van vroeger was om beloning van Allah te krijgen voor hun daden, in tegenstelling tot veel van veel van de geleerden van tegenwoordig die kennis zien als manier van geld verdienen.