De Islam en de oorlog

De Islam en de oorlog

Oorlog wordt is de Islam Jihad genoemd, de algemene betekenis van Jihad is dat men zijn eigen lusten bevecht om zonden te vermijden en verplichtingen na te komen om het welbehagen van Allah te verdienen. De profeet heeft gezegd:

De werkelijke strijder is degene die zichzelf (zijn lusten) bevecht omwille van Allah (Overgeleverd door: Ibn Hiban).

Het verkondigen van de Islam met bewijzen en het geduld hebben met degene die niet (willen) geloven valt ook onder Jihad.Allah zegt:

En als Wij het gewild hadden, dan hadden we naar iedere stad zeker een waarschuwer gestuurd. Gehoorzaam daarom de ongelovigen niet en bevecht hen ermee (de koran), een grote strijd. (De Koran: 25- 51).

En het oproepen naar het goede en het verwerpen van het slechte valt ook onder Jihad, en het is de weg van de profeten en hun volgers, de profeet heeft zegt:

Iedere profeet die voor mij door Allah gezonden is had zuivere helpers en metgezellen die zijn Sunnah (manier van leven, lering) naleefden en zijn bevelen uitvoerden, totdat er na hen nakomer´s kwamen die zeiden, maar niks deden en deden wat ze niet bevolen werd. Wie hun dan bevecht met zijn handen, dat is een gelovige, en degene die ze bevecht met zijn tong (woorden), dat is een gelovige, en wie ze bevecht met zijn hart, dat is een gelovige. Minder dan dat is er niet minder geloof (in iemands hart) dan het gewicht van een mosterdzaadje ((Overgeleverd door: Moslim).

Onder Jihad valt ook; goede omgang met mensen, niemand tot last zijn, de mensen gelukkig maken, het geduld hebben voor hun lasten. De profeet heeft gezegd:

Degene die de weduwe en de arme onderhoud is als een vechter op de weg van Allah of (als) degene die de hele nacht biddend doorbrengt en de hele dag vastend doorbrengt. (Overgeleverd door: Al-Boukhari).

Het reizen om kennis op te doen wordt gezien als Jihad, de profeet heeft gezegd:

Wie weg gaat om kennis op te doen is op de weg van Allah totdat hij terugkomt. (Overgeleverd door: Al-Thirmidhi).

Kennis opdoen valt ook onder de Jihad, de profeet heeft gezegd:

Wie naar mijn moskee (de moskee in Madina) komt voor niets anders dan het goede; om kennis op te doen of les te geven, hij is in status van een vechter op de weg van Allah. En degene die voor iets anders komt dan dat, hij is in status van iemand die naar bezittingen van andere kijkt. (Overgeleverd door:Ibn Majah).

Het zeggen van de waarheid is ook onderdeel van Jihad, de profeet heeft gezegd:

De beste Jihad is het ware word bij een onrechtvaardige overste of bestuurder» (Overgeleverd door:Abu Dawood).

Het eren van de ouders is ook een soort van Jihad. Er kwam een man naar de profeet een man die toestemming vroeg aan de profeet om te strijden, waarop de profeet zei:

Leven je ouders» hij zei: Ja hij zei: Strijd dan in (het verkrijgen van) hun (welbehagen).

Vergevingsgezindheid en makkelijk zijn tijdens het kopen en verkopen door geen hoge prijzen te vragen voor goederen die de mensen nodig hebben of misbruik te maken van monopolie valt ook onder Jihad. De profeet liep in de markt langs een man die voedsel verkocht met een goede prijs, waarop hij zei:

Verkoop je in onze markt met een goedkopere prijs dan onze prijzen? hij zei: Ja hij (de profeet) vroeg: Geduld hebbend en afwachtend (op beloning van Allah) hij zei: ja hij zei: «Wees dan verheugd, want degene die (goede/goedkope goederen) naar onze markt (brengt) is als een vechter op de weg van Allah, en de misbruiker van monopolie in onze markt is als ontkenner van de Qoraan». (Overgeleverd door: Al-Haakim).

Eerlijkheid en het goed onderhouden van het toevertrouwde werk voor de mensen of de gemeenschap is ook onderdeel van Jihad, de profeet heeft gezegd:

Wanneer een werker (gevraagd wordt te werken) zijn recht (loon) krijgt, en hij zijn plicht nakomt dan zal hij zolang hij bezig is als een vechter op de weg van Allah zijn totdat hij terug naar zijn huis gaat. (Overgeleverd door: Al-Tabarani).

De Hadj (Grote bedevaart) en ‹Omrah (kleine bedevaart) vallen ook onder de Jihad, de profeet heeft gezegd:

Al-Hadj is Jihad en Al-›Omrah is (een) vrijwillig (daad) (Overgeleverd door: Ibn Majah).

Het gaan naar de moskee voor het gebed is onderdeel van de Jihad, De profeet heeft gezegd:

Het gaan en terug komen naar de moskee is Jihad op de weg van Allah (Overgeleverd door:Al-Tabarani).

En de profeet heeft gezegd:

Zal ik jullie vertellen waarmee Allah jullie zonden wist (vergeeft), en (de mensen) in rangen verhoogd? Ze zeiden: Jawel, O profeet van Allah. Hij zei: De Wudoo (kleine wassing voor het gebed) vervolmaken en de vele voetstappen naar de moskee en het wachten op een gebed na het gebed, dat is de (werkelijke) Jihad (Overgeleverd door: Moslim).

En zo is het met de rest van de goede daden, de werkelijke Jihad is het bevechten van ziel (lusten) waarmee de moslim zijn hele leven mee te maken heeft.

En wat betreft de specifiek betekenis van Jihad dat is: “Het bevechten van degene die de huizen, bezit of eer van de moslims aanvalt” en dit is het recht van iedereen, maar wat betreft oorlog voeren om wereldse redenen zoals macht, opscheppen met kracht en vergeldingoorlog, dit is allemaal niet toegestaan in de Islam.

De Jihad in de Islam heeft regels en manieren wat bewijst dat de Islam een geloof van genade is. Zo hebben de krijgsgevangenen en de overwonnenen rechten en plichten. En wie hier meer informatie over wil die zou kan dit opzoeken in specifieke boeken die hierover gaan.