De Islam en het respecteren van de andere hemelse godsdiensten

De Islam en het respecteren van de andere hemelse godsdiensten

De Islam verplicht het voor zijn volgers om te geloven in alle hemelse openbaringen en in alle door Allah gezonden boodschappers en profeten en ze te liefhebben, eerbieden en respecteren.

Allah zegt:

En dat was Ons argument dat Wij Ibrahim tegen zijn volk gaven, Wij verheffen met graden wie Wij willen: Voorwaar jouw Heer is Alwijs, Alwetend. En wij schonken hen Ishaaq en Ya,qoeb, allen leidden Wij, en ervoor leiden wij Noach, en van zijn nageslacht Dawood en Soelaiman en Ayyoeb en Youssef en Mousa en Haroen: en zo belonen We de weldoeners. En Zakariyya en Yahya en ,Isa en Ilyas; allen behoren tot de oprechten. En Ismaiel en Al Yasa en Yoenoes en Loeth; allen hebben Wij boven de werelden bevoorrecht. En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders; En wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht pad. (De Koran 6 -83).

Wat zegt de Koran over Mousa?

Allah zegt:

En vertel (O Mohammed) in het Boek (over) Mousa: hij was een uitverkorene (en hij was een boodschapper, een profeet). (De Koran : 19- 51).