Islamitische manieren

decoration

De islam heeft alle mondelinge en oneerbare handelingen verboden.

Allah zegt:

“Zeg: “Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is; en de zonde; en de overtreding zonder recht; en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarover Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten”.” (De Koran 7 -33).

En hij heeft opgedragen alle goede karaktereigenschappen na te leven, de profeet heeft gezegd:

“Ik ben gezonden om de goede karaktereigenschappen te vervolmaken”. (overgeleverd door: Al-Hakim).