Wat weet jij over De Heilige Ka,ba

Wat weet jij over De Heilige Ka,ba

Adam vrede zij met hem heeft het gebouwd en Ibrahim (Vrede zij met hem) heeft het herbouwd. Toen Ismaiel (Vrede zij met hem) het kind van Hajar...

Wetenschappelijke verklaringen in de Koran

Wetenschappelijke verklaringen in de Koran

De Koran is aan Mohammed die een analfabeet was, hij kon niet schrijven noch lezen geopenbaard.Zodat niemand twijfelt aan zijn boodschap, hoe zou het anders kunnen voor iemand die in zo,n staat is, met een boek komt die alle retorica en...

Wie is de boodschapper van de Islam?

Wie is de boodschapper van de Islam?

Mohammed de zoon van Abdu Allah zoon van Abdul Mutalib zoon van Hashim, hij stamt af van de Arabische stam Quraish en stamt uiteindelijk af van Adnaan welke afstamt van Ismaiel de zoon van Abraham de meest....

Rechten in de islam

Rechten in de islam

De islam heeft voor zijn volgers rechten en plichten voorgeschreven ieder naar zijn status, zo hebben ouders rechten, van een getrouwd...

Voorwoord Vertaling

In de naam van Allah de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Alle Lof is aan Allah, en Allah›s zegeningen en vrede zij met de profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen, Voorts:

Dit is de Nederlandse vertaling van het boek: Al-Miftah li fahm al- Islaam» oftewel de sleutel tot het begrijpen van de Islam.

Dit boek is geschreven om een juist beeld te geven over wat de Islam werkelijk inhoud en waar de Islam voor staat.

Het boek geeft vooral de niet moslim algemene kennis over de Islam en zijn basisprincipes, zo begint het boek met een korte uitleg over wat de Islam betekent, daarna worden de zuilen van de Islam en de geloofsovertuiging in het licht gezet.

Verder legt de schrijver de relatie uit tussen de Islam en verschillende wereldse zaken, daarmee drukt de schrijver de alomvattendheid van de Islam uit en de overeenkomst van de Islam met de natuurlijke aanleg.

Ook heeft de schrijver verschillende wetenschappelijke feiten naast verzen uit de Koran gezet en de overeenkomsten daarvan uitlegd. De meeste teksten in dit deel zijn citaten uit andere boeken die specifiek gericht zijn op de relatie tussen de Islam en de moderne wetenschap.

Tijdens het vertalen heb ik geprobeerd de letterlijke vertaling zo veel mogelijk te benaderen daar het mogelijk was. Bij vertalingen van de uitspraken van de Profeet (vrede zij met hem) heb ik woorden tussen haakjes gezet die als verduidelijking van de uitspraak dienen.

Bij de vertaling van de Koran heb ik over het algemeen de vertaling van Dr. Sofjan S. Siregar (De Edele Koran) gebruikt, behalve daar waar ik zag dat het (in mijn ogen) beter vertaald kon worden, heb ik het aangepast in de mate van het mogelijke.

De citaten uit de Koran heb ik als volgt aangegeven: De Koran 1- 1.

Het eerste getal staat voor het hoofdstuk (Surah), het tweede nummer staat voor het begin van de geciteerde verzen.

Jaber Andich

Allah de verheven zegt: Zeg (O Mohammed): Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibrahim en Ismael en Ishaq en Ya`qoub en de kinderen van Ya`qoub en wat er is gegeven aan Mousa en Isa en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen onderscheid tussen een van hen en wij onderwerpen ons aan Hem. [De Koran 2:136] .