Աս-Սաֆան ու Ալ-Մարվան:

Աս-Սաֆան ու Ալ-Մարվան: diagram

Դա երկու բլուրներ են, որոնց միջև վազել էր Իսմաիլի մայրը, ջուր ու սնունդ որոնելով: Մարգարեի Սուննային (ծիսակատարություն) հետևելով, ուխտագնացները քայլում ու վազում են վազք այդ բլուրների միջև:

Աս-Սաֆան ու Ալ-Մարվան:

Աս-Սաֆայի ու ալ-Մարվանի միջև հեռավորությունը կազմում է մոտ 450մ, այդպիսով նրանց միջև յոթ ծիսական վազքերի ժամանակ ուխտագնացը վազում է 3,15կմ: