Խիրա քարանձավը:

Խիրա քարանձավը:

Մարգարե Մուհամեդը (խաղաղություն և Ալլահի ողորմությունը լինի նրան) հաճախ որոշ գիշերներ էր անց կացնում Խիրա քարանձավում: Եվ հենց այդ քարանձավում էր գտնվում մարգարեն (խաղաղություն և Ալլահի օրհնանքը լինի նրան), երբ Ալլահը նրան ուղարկեց իր առաջին հայտնությունը, Գաբրիել հրեշտակի միջոցով:

Խիրա քարանձավը:

Խիրա քարանձավը գտնվում է Մեքքայից արևելքի ճանապարհին գտնվող մի փոքր լեռան՝ (634մ) «Ջաբալ Ան-Նուռ» (լույսի սար) գագաթին: Այն գտնվում է Խառամից 4 կմ. հեռավորության վրա: Ան-Նուռ լեռը դա Մեքքայի (Ֆարան) այն լեռներից է, որ մեջբերված է Թորայում (Գլուխ 23, մաս 2):